Kommuner kan aktivt medvirke til at fremme energirenovering af private boliger og samtidig opnå gevinster i form af energibesparelser, vækst og beskæftigelse.
 
Region Hovedstaden har derfor igangsat projektet ’Vækst via Energirenovering’, der i samarbejde med kommunerne vil videreudvikle og afprøve nye og eksisterende værktøjer og metoder der kan øge antallet af gennemførte energirenoveringer blandt boligejerne. 
 
Den 14. september 2015 afholder vi fælles kick off for kommunerne i Region Hovedstaden. Formålet er at inspirere jer i arbejdet med at fremme energibesparelser i private boliger og måske engagere jer i projektet!   
 

DAGENS PROGRAM

 
DEL 1 Vækst- og klimapotentialer ved energirenovering af private boliger
 
9.30 Kaffe og morgenbrød
10.00

Energirenovering af boliger understøtter kommunernes klimaplaner og skaber arbejdspladser og vækst v/borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune

10.15  Derfor går vækst og klima hånd i hånd v/borgmester Michael   Ziegler, Høje-Taastrup Kommune
10.30 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) peger frem mod en fossilfri hovedstadsregion – ’Vækst via Energirenovering’ er en vigtig brik i puslespillet v/Region Hovedstaden
10.50 Kaffepause
11.10 Potentialer for energibesparelser ved renovering af private boliger v/seniorforsker Ole Michael Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 
11.30 Kan vi adfærdspåvirke boligejerne til at energirenovere? v/adfærdspsykolog Malaika Thomsen 
12.00

Frokost 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEL 2 Hvordan arbejder kommunerne i Region Hovedstaden med at fremme energirenovering af private boliger? Muligheder, udfordringer og ønsker til fælles værktøjer.
 
13.00 Indhold i projektet ’Vækst via Energirenovering’ v/projektleder Signe Poulsen, Gate 21
13.30  Workshop 1: Kommunale erfaringer med energirenovering i private boliger 
14.30 Kaffe og kage
14.50 Workshop 2: Kommunale handlemuligheder og ønsker til fælles værktøjer 
15.45 Opsamling på workshop og vejen frem v/projektleder Signe Poulsen, Gate 21
16.00

Program slut

 


Hent programmet her som pdf


DET PRAKTISKE

 
Målgruppe: Kommunerne i Region Hovedstaden. Kommunale beslutningstagere og faglige medarbejdere i teknik- og miljøforvaltninger og erhvervsafdelinger. 
Tid:  14. september 2015 kl. 9.30-16.00 
Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, lokale ’Konferencesalen’
Tilmelding: Du tilmelder dig ved at skrive en mail til Nynne Louise Bach senest den 1. september 2015. Angiv ved tilmeldingen om du deltager i ’DEL 1’, ’DEL 2’ eller ’hele dagen’.