Foto: Bedre Bolig/Energistyrelsen
 
Kommuner kan aktivt medvirke til at fremme energirenovering af private boliger og samtidig opnå gevinster i form af energibesparelser, vækst og beskæftigelse.
 
Region Hovedstaden har derfor igangsat projektet ’Vækst via energirenovering’, der i samarbejde med kommunerne vil videreudvikle og afprøve nye og eksisterende værktøjer og metoder der kan øge antallet af gennemførte energirenoveringer blandt boligejerne. 
 
Den 14. september afholder vi fælles kick off. Formålet er at inspirere jer i arbejdet med at fremme energibesparelser i private boliger og måske engagere jer i projektet!
 

Program

 
FORMIDDAG – 9.30 – 13.00
DEL 1: Vækst- og klimapotentialer ved energirenovering af private boliger
 
 • Energirenovering af boliger understøtter kommunernes klimaplaner og skaber arbejdspladser og vækst v/borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune
 • Derfor går vækst og klima hånd i hånd v/borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune
 • Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) peger frem mod en fossilfri hovedstadsregion – ’Vækst via Energirenovering’ er en vigtig brik i puslespillet v/oplægsholder annonceres i august.
 • Potentialer for energibesparelser ved renovering af private boliger v/seniorforsker Ole Michael Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
 • Kan vi adfærdspåvirke boligejerne til at energirenovere?v/adfærdspsykolog Malaika Thomsen
 • Frokost
   
EFTERMIDDAG – 13.00 – 16.00
DEL 2: Hvordan arbejder kommunerne i Region Hovedstaden med at fremme energirenovering af private boliger? Muligheder, udfordringer og ønsker til fælles værktøjer.
 
 • Indhold i projektet ’Vækst via Energirenovering’ v/projektleder Signe Poulsen, Gate 21 
 • Workshop 1: Kommunale erfaringer med energirenovering i private boliger
 • Kaffe og kage
 • Workshop 2: Kommunale handlemuligheder og ønsker til fælles værktøjer og aktørsamarbejder 
 • Opsamling på workshop og vejen frem v/projektleder Signe Poulsen, Gate 21 

 

Se det fulde program (pdf) og Informationsbrev om projektet 'Vækst via Energirenovering (pdf)Praktisk information

 
Målgruppe: Beslutningstagere og faglige medarbejdere i teknik- og miljøforvaltninger og erhvervsafdelinger.
Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, Lokale ’Konferencesalen’
Tilmelding: Du tilmelder dig ved at skrive en mail til nynne.louise.bach@gate21.dk senest den 1. september 2015.
Angiv ved tilmeldingen om du deltager i ’DEL 1’, ’DEL 2’ eller ’hele dagen’.