Intelligent data-anvendelse i Smart Cities (IDASC)

Projektideen tager udgangspunkt i udfordringen indenfor Smart City området om tøven i forhold til skalering af løsninger. Herunder usikkerhed om hvordan man teknisk håndterer sikkerhed og privacy ved datadeling, silotænkning i organisationer og uklarhed omkring værdiskabelsen i de forskellige initiativer. Projektet peger på en case inden for optimering af fjernvarmeforsyningen, der er moden til at blive skaleret og potentielt kan skabe stor samfundsmæssig værdi. For at vi kan optimere driften i fjernvarmesektoren skal vi i højere grad bruge data. Et større og mere dynamisk datagrundlag vil kunne skabe store gevinster, som integration af sol og vind, reduceret ledningstab og optimering af temperatur. Projektet vil derfor teste forskellige modeller for, hvordan vi kan kombinere data fra fjernvarmeværker, fra forbrugerne og vejrdata til at forudsige varmebehovet. På den måde kan fjernvarmeselskaber gå fra dagens beslutninger, som i stort er baserede på historiske data, til at styre driften mere dynamisk, efter reelle behov.

Digitalisering af fjernvarmen – erfaringer der luner

Ud fra pilotprojekter og andre metoder har vi set på, hvordan man konkret kan udnytte datadrevet drift, hvilke potentialer, der ligger i metoden samt hvilke barrierer, der tegner sig. Erfaringerne giver vi videre i denne rapport. Forhåbentlig vil rapporten blive en håndsrækning til fjernvarmens aktører, når I tager fat på at indføre fremtidens fjernvarme.

Du kan læse meget mere om projektet i nedenstående faktaark:

Dansk version:

Engelsk version:

 

 

KONTAKT

Projektleder
Karolina Huss

karolina.huss@gate21.dk

Varighed

September 2018 – oktober 2020

Partnere

Gate 21, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Kommune. 

Nyheder

Masterclass

Den 5. marts 2020 stod IDASC bag en masterclass om digitalisering af fjernvarmen. Find indhold, pointer og noter fra dagen her:

Digitalisering af fjernvarmen – kan fjernvarmen blive selvlærende?