8.A og 8.B på Vallensbæk Skole kan se frem til friskere luft og bedre indlæring. Tirsdag d. 10. maj blev deres klasselokaler nemlig udstyret med et avanceret ventilationssystem. Systemet er en del af et forsøg, der skal give værdifuld viden om, hvordan de danske skoler kan spare på energien til ventilation og forbedre elevernes indlæring på én og samme tid. Gate 21 og deres projekt Plan C står bag projektet, der handler om energirigtig renovering.


– Luften i et lokale er afgørende for, hvor effektivt vores krop og hjerne fungerer. Et lavt luftskifte er lig med et højt CO2-indhold i luften, og det hæmmer indlæringsevnen. Erfaring fra tidligere forsøg har vist os, at fordobler man indtaget af frisk luft, stiger elevernes indlæringsevne med op til 15%. Vi forventer at kunne se lignende resultater på Vallensbæk Skole allerede efter en måned, forklarer Søren Terkildsen fra DTU Byg, som er en af partnerne i projektet og tager hånd om forsøgets resultater.Søren Terkildsen fra DTU Byg forventer at elevernes indlæringsevner stiger med 15% som følge af det nye ventilationssystem. Foto: Ragnar LundøLavere energiforbrug

Det nyudviklede ventilationssystem reducerer ventilationens energiforbrug med over 60%. Det skyldes, at systemet er intelligent og kun kører, når lokalet er i brug. Når eleverne kommer ind i lokalet opdager en sensor dem og starter ventilationen på lavt niveau. Og når klassen er fuld af elever, og mængden af CO2 i lokalet stiger, intensiveres ventilationen.Der måtte skæres hul i taget for at få plads til den nye ventilator. Foto: Ragnar Lundø