Intelligente trafiksignalanlæg

Udviklingen og interessen for dynamiske signalanlæg tager fart og flere klare muligheder toner frem i forlængelse af det generelt styrket fokus på den bæredygtige og effektive indretning og servicering af byrum. Umiddelbare formål: 

  • Kompetenceudvikling og beslutningsstøtte (løsningernes teknologi, økonomi, stabilitet og anvendelighed)
  •  Gennemsigtighed og demonstrationsstøtte (system- og trafiktekniske aspekter, samordning af signalanlæg)
  • Effektivisering (fremkommelighed, kapacitetsfordeling, datadeling, dataåbenhed og datatilgængelighed, centraliseret trafikstyring, mv.)
  • Miljø (CO2, luftkvalitet, støj, mv.)

Projektet falder indenfor temaet ”Effektiv og bæredygtig mobilitet” i Region Hovedstadens kommende ”Regionale Udviklingsstrategi”, som forventes offentliggjort medio 2020.

Projektet understøtter følgende strategiske indsatsområde i ”Trafik- og Mobilitetsplan for hovedstadsregionen”: Trafikinformation og mobilitetsservice med brugeren i centrum. Projektet løfter specifikt indsats 5 ”Intelligent signalstyring og trafikledelse” i Trafik- og Mobilitetsplanen.

Projektet adresserer følgende af FN’s verdensmål: 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, samt 17 Partnerskaber for handling.

 

Som mest markante resultater forventes det at:

– Op mod seks dynamiske anlæg kan demonstreres i skalaen 1:1

– Anlæggene etableres med integration til et bredt udsnit af eksterne datakilder

– Udvalgte anlæg gør brug af innovative teknologier, som f.eks. AI og machine learning

– Anlæggene kan demonstreres på innovativ vis via relevante traffic management systemer

– Effekter indenfor effektivisering, oplevet kvalitet/brug og miljø er signifikante

– Resultater og erfaringer formidles til hovedparten af regionens kommuner samt opleve national pressedækning

KONTAKT

Projektleder
Teddy Sibbern Larsen 

teddy.sibbern.larsen@gate21.dk

Varighed

Januar 2020 – Juni 2021

Partnere

Gate 21, Region Hovedstaden, Albertslund Kommune.

Nyheder