Brian Vad Mathisen er per 1. Januar 2014 tiltrådt som Professor i Energiplanlægning med særlige opgaver inden for design af 100 % vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitets Afdeling for Udvikling og Planlægning, hvor hans speciale er fossilfri energiforsyning. 
 
Titlen på forelæsningen er ”The Value of Renewable Energy – Smart Energy Systems for Denmark and Europe”.  Her præsenterer Brian bl.a. koncept for og design af intelligente energisystemer baseret på 100% vedvarende energi.