Energi på Tværs projektet er i sin afsluttende fase. Rapporter, scenarieanalyser, temanotater mm. er færdiggjort, og kan findes på Energi på Tværs’ projektweb. Samtidig vil projektets resultater snarligt være offentligt tilgængeligt på Energi på Tværs’ opdaterede hjemmeside.
 
På netværksdagen vil vi gennemgå projektets faglige resultater og fortælle mere om status på energivisionen og oprettelsen af et fælles energisekretariat. Dagen er samtidig en oplagt mulighed for at netværksdeltagerne kan sætte deres præg på hvilke budskaber Energistyrelsen skal modtage fra projektet. 
 
Vi vil også se nærmere på oprettelsen af nye mere konkrete arbejdsgrupper. Dette vil ske ud fra en workshop, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte hvilke initiativer og samarbejder de ser store muligheder i at forsætte. Vi vil desuden præsentere det arbejde, Region Hovedstaden har igangsat omkring udviklingen af en regional Klimaplan. I det arbejde undersøger Region Hovedstaden hvilke tiltag som på kort og mellemlangt sigt, kan bidrage til at nå målet om en CO2-neutral region. Klimaplanen bygger videre på erfaringer og resultater fra Energi på Tværs.
 
Vi håber på jeres deltagelse og ser frem til at diskutere nye samarbejdsmuligheder med jer. 
 
Med venlig hilsen 
Energi på Tværs, Region Hovedstaden og Gate 21 
 
Tid og sted
Fredag d. 18. september 2015, kl. 9.00 – 15.30
Hal C, Arsenalvej 6, 1436 København K
 
Registrering og general information 
Arrangementet er gratis, men med et begrænset deltagerantal efter først til mølle princippet. Tilmeldinger sendes til camilla.raagaard.ernst@gate21.dk senest fredag den 10. september 2015. 
 
Ved spørgsmål vedrørende arrangementet, kontakt venligst Martin Dam Wied martin.dam.wied@gate21.dk eller Pernille Skjernhede Nielsen Pernille.skjernhede.nielsen@gate21.dk