Under Vækstforum Hovedstadens tematiserede call, grøn omstilling, er Gate 21 primus motor for en ny projektansøgning. Der er ansøgningsfrist 2. marts 2015.
 
Det kommende projekt vil understøtte små og mellemstore virksomheder, SMV’er, i at blive mere energi- og ressourceeffektive gennem udarbejdelse af grønne forretningsmodeller.  Her igennem ønskes også at understøtte virksomhedernes vækst.
 
Projektet bygger oven på partnerkredsens erfaringer med projekter rettet mod energibesparelser i virksomheder, herunder  Carbon 20 projektet, der understøttede energibesparelser på 20 procent energi i 119 virksomheder. I det kommende projekt vil der, udover energibesparelser, være fokus på ressourcebesparelser knyttet til virksomhedens produktion eller services.
 
Kommuners udbytte 
Bag projektansøgningen står tre kommuner og ét universitet, men vi kan tilbyde flere kommuner at blive partnere i projektet.
 
Som kommune får I mulighed for at tilbyde strukturerede forløb til virksomheder om konsulent- og processtøtte til at udvikle nye grønne forretningsmodeller. Virksomhederne kan vælge at fokusere på for eksempel symbiose, vugge-til-vugge eller energibesparelser.
 
Virksomheders udbytte 
Gate 21 er desuden allerede nu interesserede i at få kontakt til SMV’er, der gerne vil arbejde med grønne forretningsmodeller.
 
Som deltagende virksomhed vil I få mulighed for at opnå  støtte til at udvikle nye grønne forretningsmodeller, der retter sig mod energi- og ressourcebesparelser.
 
Mere information..
Ønsker du mere information om ansøgningen kontakt venligst programleder Lone Kelstrup i Gate 21 per e-mail lone.kelstrup@gate21.dk eller på telefon 4368 3427/2521 8052. 
 
Vi afholder næste arbejdsgruppemøde i projektudviklingsgruppen tirsdag den 3. februar 2015. 
 
Om projektet 
Samlet budget: kr. 25 – 30 mio. kr.
Ansøgningsfrist: 2. marts 2015.
Tidsramme:  3-4 år, Projektstart medio 2015
Projektledelse: Gate 21