IoT-teknologien er i voldsom vækst og giver spændende muligheder for bæredygtig udvikling og drift af bygninger. I projektet IoT i bygninger bliver virksomheder klogere på deres bygningers ressourceforbrug ved hjælp af data fra IoT-enheder og kan på den baggrund tilpasse deres drift.  

IoT i bygninger

At der er potentiale i den IoT-baserede bygningsdrift stod hurtigt klart hos en af projektets partnere NCC, hvor en enkelt sensor efter få dages brug kunne påvise en fejl i et ventilationssystem, som fik anlægget til at køre unødigt uden for kontortid. Alene dér fandt man en besparelse på 80.000 kroner om året.

Udviklingen indenfor billige sensorteknologier og Internet of Things – også kaldet IoT, giver spændende perspektiver for bæredygtig udvikling og drift af bygninger. Projektet IoT i bygninger undersøgte anvendelsen af internetopkoblede sensorer til forbrugs- og bygningsmonitorering. Projektets partnere har installeret sensorer i deres bygninger og med data fra IoT-enhederne bliver de klogere på ressourceforbruget i bygningerne og får samtidig et indblik i brugernes anvendelse af bygningen og bygningens komfortniveau.

På den måde kan man tilpasse driften til de reelle behov. Et af de primære mål i projektet er at gøre data tilgængelig for aktører i hele værdikæden. Fra driftspersonale til leverandører og IT-rådgivere.

IoT-teknologien er i voldsom vækst. Antallet af enheder på internettet er på vej til at mangedobles, så der allerede i 2020 skønnes at være 30 milliarder enheder på nettet. Og det er især udbredelsen af internetopkoblede sensorer til forbrugs- og bygningsmonitorering, der får antallet til at eksplodere. De seneste år er sensorerne blevet bedre, mere tilgængelige og er samtidig faldet markant i pris. Det gør det lettere og billigere at få indblik i bygningers ressourceforbrug.

Varighed

Marts 2018 – december 2019

Partnere

Projektet er et partnerskab mellem NCC, PKA, Pensiondanmark, DEAS, IT-U og Gate 21.

Finansiering

Projektet er finansieret af ELFORSK