SÅDAN OPSAMLER VI DATA

Projektets use-cases tager udgangspunkt i dataopsamling i to af NCC’s DGNB-certificerede flerbruger kontorhuse. De såkaldte ”Company Houses”. 

Gladsaxe Company House:

Gladsaxe Company House rummer 15.393 kvadratmeter. Bygningen blev tildelt DGNB-Platin certificering som den første i Danmark på grund af sin holistiske tilgang til bæredygtighed. 

Flintholm Company House I:

”Flintholm Company House I” rummer 21.000 m² kontorer og har Danmarks tredjestørste station som nærmeste nabo..

Fra fragmenterede data til én samlet platform:

Forklaring til ovenstående illustration

1) I kolonnen længst til venstre ses de fysiske sensorer, der installeres i bygninger – eller på byggepladser.

2) Sensorerne er IoT-sensorer, der sender data til dedikerede cloudservices for hver sensor.

3) Herefter skal data sorteres og overføres til en platform, hvor data samles i en bygningskontekst.

4) Nu kan data fra alle bygningens sensorer vises samlet og giver mulighed for at finde sammenhænge mellem data fra de enkelte sensorer.

5) Med data samlet, kan det vises i en app til øjeblikkelig driftsovervågning, som en rapport over forbrug og brug over længere perioder eller til analyse af data set med ekspertøjne.

Her på siden beskrives de valgte teknologier ikke i detaljer. Men kontakt projektgruppen, hvis du ønsker at høre mere.

Use cases i projektet

Der er tre forskellige use-cases i projektet:

  • Dimensionering af mødecenter og måling af indeklima
  • Forbrugs- og driftsovervågning af el-, vand og varmeforbrug
  • Tilstedeværelse i kontorer og måling af indeklima

Det er en væsentlig pointe i projektet, at de valgte use-cases skal kunne reproduceres og derfor ligner use-casene i de to bygninger også hinanden. Der er dog forskelle, der skyldes forskellig vinkling og begrænsninger i budgettet.

I nedenstående skema er vist hvad der måles på og hvor. Som det kan ses er der til hver use-case også angivet en primær og sekundær målsætning. Fx kan forbrugsovervågning / driftsoptimering også bruges til rightsizing (optimering) af udstyr i forbindelse med design af fremtidige kontorhuse. På samme måde kan data for brug af mødecenter bruges til at bestemme det optimale antal mødelokaler, deres størrelse og behov for klimatisering i design af projektering af fremtidige company houses – men også give værdifuldt input til brugen af mødelokaler og dermed mulighed for at optimere anvendelsen og styringen.

 

Use-case

Kan også bruges til

Specifik dataopsamling

Omfang GCH

Omfang FCH

Dimensionering af mødecenter

Bedre drift

Samtidigheder og belastning

-Persontælling med 3D kamera

-PIR i hvert rum

-Luftmængde

-Indeklima (T, CO2, TVOC, pm2.5, dB)

-”Feedback-knapper”

9 rum

4 rum

Forbrugsovervågning
/ driftsoptimering

Rightsizing af udstyr

-Varmeforbrug (hovedmåler)

-Vandforbrug (hovedmåler)

-El til ventilation, køl, kontorarealer

Hele bygningen

Hele bygningen

Tilstedeværelse i kontor og måling af indeklima

Input til design/brug af kontorarealer og samtidigheder i dimensionering (herunder termiske simuleringer)

-PIR og temperatur ved hvert skrivebord

-Indeklima i zone (T, CO2, dB)

-Data fra CTS (kun GCH)

~25 skriveborde,
2 møderum og 3 toiletter

32 skriveborde

I projektet bruger vi blandt andet udstyr fra

–          Netatmo (indeklima vejrstation)

–          Smappee (Elmåler)

–          Foobot (Indeklima vejrstation)

–          NorthQ (Aflæsning af data fra vand- og energimålere og luftmængde)

–          Flir (3D edge kameraer til anonymiseret persontælling)

–          FloXact (luftmængdemåling)

–          SmartThings PIR-sensorer fra Osram og Samsung (registrering af personer i rum)

Vores apps og dataoverblik:

Til forbrugsovervågning har vi lavet en app, der viser hvordan data for Gladsaxe ser ud med fokus på totalt elforbrug hvor andelen af tomgansforbruget specifikt er vist. Herefter vises elforbrug til ventilation, kølemaskine, køkken, kontorareal, solcelleproduktion, vandforbrug og fjernvarmeforbrug.  Data vises for én uge. På denne måde kan driftspersonalet nemt overskue om driften er ”som normalt” og kan ud fra de ganske detaljerede data relativt nemt finde ud af om der skal gøres noget.

Målinger på mødelokaler er vist på figuren nedenfor. Over en periode på fire uger vises brugen af mødelokalerne i mødecentret på Flintholm. Det er stadig ganske rå data, der er til rådighed, så vi har ikke analyseret på betydningen endnu – og data er da heller ikke kvalitetssikret.