Om partnerskabet

Du kan læse mere om de enkelte partneres motivation for at deltage i projektet her:

NCC:
Vi er eksperter i at designe huse, bygge huse og aflevere dem til bygherre. Med projektet vil vi finde ud af, hvordan vi kan lære af bygningerne, også efter at vi har afleveret dem – og derigennem designe og bygge endnu bedre. Vi vil gerne være med til at skabe en neutral grund, hvor bygherre og entreprenør kan snakke sammen uafhængigt af projekter under udvikling. Vi vil også gerne være med til at rykke branchen i en mere bæredygtig retning og arbejde for en mere åben adgang til data.

PKA:
Vi har en klimastrategi for vores ejendomsportfølje, der både går på de nye ejendomme vi opfører, men også på at energiforbedre de eksisterende bygninger. Vores gennemsnitlige energimærkning for vores 7.500 lejemål og 600 erhvervslejemål er på nuværende tidspunkt energimærke ”C”, med en ambition om at den gennemsnitlige mærkning i 2020 er energimærke ”B”.

IOT samarbejdet, og de værktøjer vi forventer at få ud af det, vil understøtte vores behov for at effektivisere de eksisterende ejendomme via kvalitative data, som på nuværende tidspunkt er svært tilgængelige. Vi har længe ønsket én samlet mulighed for at overvåge ejendommenes forbrug og anvendelse, og dermed effektivt kunne sætte ind der hvor driften og indeklima kan forbedres til glæde for vores lejere.

PensionDanmark:
Vi vil gerne lære at stille de rigtige krav til vores fremtidige bygninger og den dataindsamling, som skal finde sted. Vi kan bruge data til både at forbedre drift af vores bygninger men også til at bestille bedre, mere bæredygtige og billigere bygninger i fremtiden. Vi har gode samarbejdsrelationer med entreprenørerne og driftsoperatørerne i branchen. Nu vil vi også samarbejde om hvordan man kan nyttiggøre bygningsdata og stille krav til både indsamling, ejerskab, analyse og anvendelse af data fra vores bygninger. Vi ved at hvis ikke vi stiller kravene, så kommer udviklingen ikke nødvendigvis til at gå i en retning der kommer vores lejere til gode.

DEAS:
Vi er allerede gode til at benytte os af bygningsdata til at optimere driften af bygninger, men vil gerne lære og få inspiration til hvordan vi kan formidle data til bygningsejer og brugere samt gå i dialog med og føre viden tilbage til bygherre og entreprenør.

 

Gate 21:
Vi vil rigtig gerne hjælpe vores partnere til at få størst mulig glæde af fremtidens smarte bygninger, blandt andet ved at bidrage til fortsat udvikling i branchen. I projektet vil vi formidle, hvordan man som kommune kan indsamle og håndtere driftsdata i bygninger på en måde der fører os mod et reduceret energi- og materialeforbrug og forbedret indeklima. Endvidere vil vi gerne involvere vores private partnere og bringe deres viden i spil, så det kvalificerer projektets resultater og formidling