ISS Kloak- & Industriservice A/S beskæftiger mere end 150 medarbejdere  med vedligehold og renovation af det danske kloaknet. Virksomheden råder over 120 lastbiler og dieselforbruget svarer i øjeblikket til 5 liter diesel per medarbejder per time. Det er derfor oplagt for virksomheden at stile mod en mere energieffektiv transport. Administrerende direktør for ISS Kloak- og Industriservice, Jan Kreiberg Larsen, udtaler: ”Hvis vi blot kan minimere forbruget med 10 %, vil der være mange penge og meget CO2 at spare.”


ISS Kloakservice er godt i gang med at indkredse indsatsmulighederne og har allerede sat ind på flere fronter. Eksempelvis har de indkøbt 8 nye lastbiler i 2012, og fremover skal vognparken gradvist udfases og erstattes med højeste euroklasse og dermed mindre forurenende køretøjer.Foto: ISS Kloak- og Industriservice


Derudover har ISS indledt samarbejde med leverandørerne af køretøjerne.  Jan Kreiberg Larsen fortæller, ”vi samarbejder om at energiforbedre. Eksempelvis kan vi opnå  besparelser blot ved at få indstillet aircondition til automatisk at slå fra, når kraftudtaget på lastbilen slås til”.


Samtidig gennemgår alle ansatte lastbilchauffører et 2-dages kursus i energirigtig kørsel hvert femte år. Jan Kreiberg Larsen fortæller, at opfølgning på kurserne er vigtigt for at bibeholde besparelserne, og  de arbejder fortsat på at finde den optimale måde at motivere til den fortsatte energivenlige kørsel.
 
Virksomheden er ved at indføre et flådestyringssystem  som gør det muligt at følge køretøjernes færden og minimere antal kørte kilometre bl.a. ved at sende den lastbil, der er tættest på,  til en given opgave.


Innovationsprojekt om tømning af vejbrønde
ISS Kloakservice arbejder desuden med et projekt, der handler om at reducere antallet af tømninger af vejbrøndene i de danske kommuner. I dag bliver brøndene tømt i et fast interval, uanset om det er nødvendigt eller ej. Der er derfor megen transport at spare ved at undgå at tømme de brønde, hvor det endnu ikke er nødvendigt. ISS arbejder på at finde en forretningsmodel for projektet, så der er sikkerhed for, at det er rentabelt.Foto: ISS Kloak- og Industriservice