”Fremtidens energiplanlægning i hovedstadsregionen” eller ”Strategisk energiplanlægning i hovedstadsregionen” er de navne, som projektet tidligere er blevet benævnt.
 
Nu har projektet fået sit blivende navn ”Energi på tværs”, som kort og præcist favner projektets mål og metode; nemlig at udvikle en vision der indeholder principper og politiske målsætninger som eksempelvis valg af teknologi, energikilder, biomassens anvendelse og muligheder for regional erhvervsudvikling. Visionen udvikles i et samarbejde på tværs med inddragelse af kommuner og forsyningsselskaber, hvis engagement og deltagelse er altafgørende for de kommende årtiers omstilling af energisektoren. Projektpartnere er Region Hovedstaden og regionens kommuner.
 
Projektet er etableret med udgangspunkt i Region Hovedstaden og de 29 kommuners fælles klimastrategi ”Klimastrategi for hovedstadsregionen”, hvor et fokusområde er et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.
 
Projektet skydes for alvor i gang den 31. marts 2014 med en workshop for kommunernes ledelse inden for energiforsyning og strategisk energiplanlægning. Invitation er udsendt til direkte.
 
Yderligere information om projektet og workshoppen martin.dam.wied@gate21.dk