Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

5G økonomi og governance: Forretningsmodeller og partnerskaber

Online

I fremtidens virtual reality læringsrum har vi brug for 5 millisekunder responstid, for at eleverne ikke skal blive søsyge. Hvem har ansvar for, at et VR-læringsrum fungerer, er det netværksoperatøren, bygningsejeren eller skolen selv? I den tredje workshop i projektet Klar-Parat til 5G kan du som kommune blive klogere på partnerskaber og forretningsmodeller og hvilken rolle du har som kommune i forhold […]

Gratis

Webinar: Få mere ud af din kommunes biomasse

På et online webinar præsenterer partnerne i Greater Bio et nyt værktøj, som skal hjælpe med at give et overblik over din kommunes biomasse, dens anvendelsesmuligheder og potentielle CO2-reduktioner. Tilmeld dig nu og kickstart din kommunes arbejde med biomasse. LINK TIL TILMELDING Selvom biomasse som græs, tang og fødevareaffald kan veksles til både CO2-reduktioner, mere […]

Webinar: Få ut mer av din kommuns biomassa

På ett online-webinar presenterar partnerna i Greater Bio ett nytt verktyg som hjälper dig att få en överblick över din kommuns biomassa, dess tillämpningsmöjligheter och potentiella CO2 -minskningar. Registrera dig nu och kickstarta din kommuns arbete med biomassa. ANMÄL DIG TILL WEBINARET HÄR Hjälp till att utveckla verktyget som hjälper dig att få en överblick […]

Webinar: Beyond the hype of collective autonomous mobility?

This event has passed. If you missed the webinar you can watch the recording of it. It's divided into three parts. You can also download each speaker's presentation from the event. They are available by their name in the program, so just scroll down this page to find the presentations.  Watch part 1 here.  Watch […]

Gratis

Masterclass; Ualmindelige indsigter med almindelige data – Energibesparelser i almene bygninger

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

TILMELD DIG MASTERCLASSEN HER Vil du blive inspireret til bedre brug af energidata og virkemidler til fremme af energiforbedringer i den almene boligsektor? Så deltag i denne masterclass, hvor vi med spændende og interaktive oplæg sætter fokus på databaseret vidensgrundlag og virkemidler til fremme af energieffektivitet i almene boliger. I Danmark er de almene boliger […]

3D Bymodellering – Hvad kan 3D, og hvordan kan vi anvende det i byudviklingen?

Kun 1/3 del af landets kommuner har investeret i en 3D bymodel. Dette kan skyldes økonomiske og ressourcemæssige årsager, men også en manglende indsigt i hvilken værdi en 3D bymodel kan give i forhold til f.eks. en 2D bymodel. Det sidste aspekt ønsker vi at adressere på et inspirationsmøde. På mødet vil vi dels fokusere […]

Mobility Forum webinar: Nye forretningsmodeller som forudsætning for bæredygtig mobilitet

Se beskrivelsen på svensk længere nede  I takt med at vi udvikler nye mobilitets- og transporttjenester, ser vi også, at nye forretningsmodeller bliver afgørende, og værdikæden forandres. Vi ser en forandring i roller og ansvar og i, hvordan værdi skabes og forvaltes i nye offentlig-private samarbejder. Hvordan forvalter kommuner og offentlige aktører nye samarbejder med […]

Bornholms grønne SMV’er – sådan lykkes vi!

Mange bornholmske virksomheder er i fuld gang med den grønne omstilling. Dét er værd at fejre. Den 20. januar 2022 hylder vi Bornholms grønne SMV'er og stiller skarpt på, hvordan man som virksomhed kan lykkes med den grønne omstilling - til gavn for miljø, klima og den økonomiske bundlinje. Vi vil få indblik i, hvordan […]

BYERNES 5G MANIFEST – Hvad har vi lært og hvordan kommer vi videre?

Hvordan skal kommunerne navigere i forhold til udbygningen af 5G? Den trådløse digitale infrastruktur, herunder 5G-netværket, er fundamental for kommunen, hvis de skal opretholde en god service til borgerne, investere i bæredygtige teknologier og fremtidssikre god opkobling til virksomhederne.

Gratis

Virtuelt dialogmøde om nyt grønt mobilitetsprojekt

Online

100 grønne mobilitetslabs i Greater Copenhagen Har I planer om en grønnere transport i jeres kommune eller organisation i de kommende år? Har I målsætninger om CO2 -reduktioner og ændrede transportvaner? Og har I ønsker om at udvikle nye grønne transporttilbud, som borgerne vil bruge? Så kan I få værktøjer og synergier med andre i […]

Webinar: Kommuniker dine grønne indsatser

I samarbejde med kommunikationsbureauet Advice tilbyder vi SMV’er individuel rådgivning om kommunikation af deres grønne indsatser. Vi lægger fra land med en åben workshop den 9. februar 2022, hvor vi dykker ned i kommunikation om grønne indsatser og bæredygtighed bredt.

Webinar: Fra affald til ressourcer

På dette webinar overlader vi skærm og mikrofon til tre virksomheder med erfaring og viden om udnyttelse af specifikke affaldsfraktioner.

Orienteringsmøde: Projekt søger partnere til dataprojekt med fokus på innovation

Partnere søges til et projekt som skal arbejde med data i planlægning, klimasikring eller grønnere byer. Kommuner, regioner, vidensinstitutioner og virksomheder er velkomne til at deltage i projektet.  Gate 21/Fællesskabet for Dynamiske Data og Innovation Skåne udvikler i fællesskab et stort Interreg-ØKS-projekt – “InnoTech – Task Force”, som vil give dig mulighed for at samarbejde med […]

Mobility Forum: Kombineret Mobilitet – på tværs af transportformer og udbydere

Webinar

Hvordan bliver kombineret mobilitet det mest attraktive valg, når vi skal transportere os? Den smidige overgang og sømløse forbindelse mellem forskellige offentlige og private transportformer er en forudsætning for fremtidens bæredygtige mobilitet. Mobility Forums seneste webinar den 18. januar stillede skarpt på nye forretningsmodeller som en forudsætning for bæredygtig mobilitet. På webinaret den 3. marts […]

Gratis

Workshop Sjælland: Teknologi reformerer byggebranchen

Teknologi kan skubbe på den grønne og bæredygtige omstilling i landets byggevirksomheder. Men hvilke løsninger skal man som byggevirksomhed vælge, og hvorfor? Kom til workshop den 22. marts i Næstved.

Eksternt: Webinar om ny lov og pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere

Webinar

Er du nysgerrig på de nye regler, der følger af den kommende lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven)? Og vil du vide mere om puljen på 100 millioner kroner i medfinansiering af kommunalt tilgængelige ladestandere? Så deltag, når KL og Vejdirektoratet den 31. marts 2022, klokken 9.00-12.00 inviterer kommuner til webinaret: Webinar […]

Gratis

Projektudviklingsworkshop for ‘100 Green Mobility Labs in Greater Copenhagen’

Gate 21 Liljens Kvartér 2, Albertslund

Gate 21 og Innovation Skåne inviterer dig til en workshop for forprojektet '100 Green Mobility Labs in Greater Copenhagen'. Formålet er at udvikle og videreudvikle jeres projektideer for levende laboratoriemiljøer forud for en fælles ansøgning til Interreg ÖKS i juni 2022. Hvem kan deltage? Potentielle projektpartnere for 100 Mobilitets Labs: kommuner, offentlige aktører, aktører med […]

Gratis

AFLYST – Masterclass: Data i anvendelse – Målrettet brug af data ændrer adfærd

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

DETTE EVENT ER AFLYST Gate 21 inviterer til masterclass om målrettet anvendelse af data i offentlige bygninger. Formålet er at inspirere dig, som arbejder i en kommune eller et alment boligselskab, til at blive klogere på hvordan du kan skabe adfærdsrettet kommunikation med udgangspunkt i data.  Databaserede indsigter om bygningers drift og brugernes adfærd skaber […]

Opstartsmøde: Fælles om Cykling i Region Sjælland

Regionshuset i Sorø Alléen 15, 4180 Sorø

Projektet Fælles om Cykling i Region Sjælland holder opstartsmøde for interesserede kommuner i regionen. Er din kommune interesseret i at fremme cykling i de sjællandske kommuner og deltage i projektet, så læs mere her, og kontakt Frederik Hoedeman for at deltage i opstartsmødet den 20. april 2022. MÅLGRUPPE: Kommuner i Region Sjælland med interesse i at […]

Gratis

Dialog og workshop: Stil krav til et grønnere og mere cirkulært tekstilbrug

Vær med til at finde svaret på, hvilke udbudskrav og kriterier vi kan stille, så vores tekstilindkøb og -vask kan blive grønnere og mere cirkulære, når Region Hovedstaden og Gate 21 inviterer til åben dialog og workshop: Den 20. april 2022, klokken 12:00 - 15:00 Region Hovedstaden er i gang med at vurdere tekstilsortimentet på […]

Fælles udvikling af investeringskoncept til fremme af energirenovering i enfamilieshuse

Gate 21 Liljens Kvartér 2, Albertslund

Gate 21 inviterer i samarbejde med Kalundborg Kommune alle kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland til et fælles informationsmøde om udviklingen af et investeringskoncept til fremme af energirenovering i enfamilieshuse. På mødet vil projektgruppen præsentere projektet, dets scope og dets konceptuelle opbygning. Det vigtigste for os er, at konceptet vil skabe størst muligt værdi […]

AFLYST: Ekskursion til Skåne: Få inspiration til dit næste mobilitetsprojekt

Arrangementet er aflyst på grund af for få tilmeldinger. Innovation Skåne og Gate 21 inviterer dig på en heldagstur til Skåne fyldt med inspiration og netværk. Vi arbejder i forprojektet '100 Green Mobility Labs' på at samle kommuner, regioner og andre interesserede organisationer om lokale test af mobilitet og borgerinvolverende forsøg - altså lokale mobilitetslabs. […]

Gratis

Temadag om grøn varme

Regionshuset i Sorø Alléen 15, 4180 Sorø

Vi skal stoppe med at opvarme vores boliger med fossile brændsler som olie og naturgas. Private boliger og øvrige bygninger skal i stedet opvarmes med mere miljøvenlige alternativer som eksempelvis grøn fjernvarme eller eldrevne varmepumper. Og vi har nu fået mere travlt end nogensinde før med at løse opgaven.

Derfor inviterer Region Sjælland, Gate 21 og Dansk Fjernvarme nu til temadag om hvordan vi sammen kan løfte den store opgave.

Inspirationsmøde og dialog med markedet: Cirkulær emballage

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Hvordan kan kommunerne understøtte cirkulær emballage? Kommunernes indkøb medfører et stort emballageforbrug til produkter og transport. På mødet gives inspiration til hvordan vi ved at målrette efterspørgslen kan bidrage til genbrug og genanvendelse, så vi bruger ressourcerne bedst muligt.

Vi løfter sløret for emballagekriterier, der kan anvendes direkte i kommunernes udbud og går i dialog med markedet og branchen.

Hybrid konference: Offentlige bygherrer og det private marked går sammen om cirkulær innovation

Hvilke cirkulære byggeløsninger kan markedet levere, hvis offentlige aktører går sammen om fælles efterspørgsel? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for denne konference, hvor offentlige bygherrer møder markedet og kickstarter en fælles offentlig-privat innovationsproces for cirkulære løsninger i byggeriet. Løsninger, som vi akut har brug for, for at løse både klima- og ressourceudfordringer. På konferencen vil offentlige […]

Webinar: Skab adfærdsændringer og energibesparelser med data

Vil du blive inspireret til, hvordan du kan bruge energi- og indeklimadata i virkeligheden? Ønsker din kommune at blive bedre til at sikre at data bliver anvendt i praksis? Vil du blive bedre til adfærdsrettet formidling af data? Så deltag på vores webinar om brugeradfærd og data.   På dette online webinar præsenteres resultaterne fra projektet […]

Vær med til at udvikle et projekt med fokus på energioptimering i etageboliger

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Arbejder du med at reducere CO2 udledningen i din kommune og ønsker at samarbejde mere med etageejendomme? Eller arbejder du med energioptimering i et boligselskab både privat og alment? Så vil du måske være med til at udvikle et ambitiøst regionalt partnerskab om energioptimering af etageboliger.    Etageboliger, både almene og private, står for en stor […]

Projektudviklingsworkshop: Skal I fremme grøn mobilitet i de kommende år?

Mindpark Hyllie Boulevard 35, Malmö

Vi udvikler lige nu et nyt projekt, der skal fremme grøn mobilitet i Greater Copenhagen. Derfor holder vi projektudviklingsworkshop den 24. maj – og du er inviteret. På workshoppen skal vi i fællesskab arbejde videre med de konkrete temaer, som er vigtige i den grønne omstilling af transporten og for en attraktiv region. Temaer som vi har hørt flere af jer være interesserede i. Vi håber, at så mange som muligt vil være med på dagen!

Gratis