Views Navigation

Begivenhed Views Navigation

I dag

Erfaring & behov – Kommunernes arbejde med verdensmålene

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

TILMELD DIG HER   Gate 21 og CHORA 2030 har hermed fornøjelsen af, at invitere kommunalt ansatte til workshop om kommunernes arbejde med verdensmålene På workshoppen får du: Baggrund og inspiration: KL fortæller om status for arbejdet med verdensmålene i KL Fire kommuner (Gladsaxe, Guldborgsund, Allerød og Sønderborg) præsenterer deres tilgang og erfaringer Dansk Industri […]

Hack the crisis

Online

Humanity needs you! Copenhagen Capacity, together with partners, have launched Denmark’s biggest ever hackathon to get all citizens involved in bringing about creative solutions to the current crisis. This week we invite the creative brains of its network of friends to participate, suggest an idea, volunteer, sponsor or mentor at Hack The Crisis Denmark. There […]

Webinar: Trafikstøjens konsekvenser

Det fysiske seminar den 29. april er aflyst på grund af COVID-19. Men vi vil stadig markere den internationale støjdag og derfor inviterer vi nu til webinar, hvor alle med interesse for trafik- og byudvikling kan få et overblik over trafikstøj, der i dag står på listen som det næstværste miljøproblem i Europa. UDBYTTE Bliv opdateret […]

Webinar: De grønne krav til byggeriet kommer – er du klar til at møde dem?

Bliv klædt på til de kommende krav og kriterier i byggeudbud Dansk Byggeri og Gate 21 inviterer til webinar den 27. maj 2020, 14:00 – 15:00.  Er du en lille eller mellemstor virksomhed i byggebranchen, og ønsker du at blive klogere på de grønne krav i kommunale byggeprojekter? Danske bygherrer lykkes i stigende grad med at efterspørge bæredygtige løsninger i deres […]

Webinar: Reboot din virksomhed og tilpas den til en ny grøn virkelighed efter Corona

Hvad kan erhvervslivet lære af tidligere kriser? Og hvordan kommer virksomheder bedst gennem Corona-krisen og ud på den anden side? Coronakrisen har permanent disrupted vores forretningsklima, og vi er nu i en global recession, der kan få langvarige konsekvenser for erhvervslivet i Danmark, hvis ikke virksomhederne overvejer situationen. Som virksomhedsejer er opgaven derfor at tilpasse forretningsmodellen til […]

Viden på tværs: Genbrug og genanvendelse

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner arbejder kommuner og affaldsselskaber for at skabe et gennembrud for cirkulær økonomi i hovedstadsregionen. Et vigtigt element i partnerskabet er at dele viden og erfaringer på tværs af indsatserne, men i høj grad også på tværs af kommunegrænser. Derfor holder vi en række videndelingsmøder, hvor partnerne præsenterer deres arbejde, og […]

Kick-off på samarbejdsforum i Mobilitet på Tværs

Quality Hotel View Hyllie Stationstorg 29, Malmö

Vi skyder et nyt samarbejdsforum om nye mobilitetsløsninger på tværs af by og land i gang den 20. august 2020. Mødet vil foregå både fysisk og virtuelt - se længere nede. En række aktører er allerede partnere i det nye projekt Mobilitet på Tværs - nu åbner vi op og inviterer endnu flere kommuner og […]

Webinar: Slip af med skadelig kemi

Sådan udskifter du uønsket kemi med mindre skadelige stoffer Virksomheder står over for nye grønne kundekrav i forhold til brugen af kemi og samtidig stiller miljø- og arbejdsmiljømyndigheder skrappe krav til kemien. Men hvordan får man udskiftet, eller substitueret, den uønskede kemi med mindre skadelige stoffer? Bæredygtig Bundlinje Bornholm inviterer nu til et webinar, hvor […]

Energipolitisk Topmøde 2020

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

HVORDAN BIDRAGER KOMMUNER OG REGIONER TIL 70% CO2-REDUKTION I 2030? Hvor langt er kommunerne og forsyningsselskaberne med den grønne omstilling? Hvilke initiativer kan vi alle lære af, og hvad skal kommunerne og forsyningsselskaberne bidrage med, for at vi når 70 procents målsætningen i 2030? Det bliver de centrale spørgsmål til dette års Energipolitiske Topmøde, hvor […]

Temadag: Godt lys på kommunens veje

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Få vejledning og inspiration til, hvordan din kommune kan renovere vejbelysningen og sikre en god service til borgerne. Lighting Metropolis og Smart City Cluster Danmark inviterer til en temadag om intelligent vejbelysning. Her kan du få inspiration til at indtænke digitale løsninger i fremtidens vejbelysning og høre om kommuners og entreprenørers erfaringer med at etablere […]

Gratis

Nyt fællesskab for dynamiske by-data

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Idéen bag et fællesskab er at skabe en ramme for innovation og digitalisering i første omgang indenfor miljø- og teknikområdet. Bag om initiativet, og arrangemanget, står styregrupperne for de tre projekter Den Regionale Datahub, Sikker og Anvendt Data samt Smart City Cyber Security Lab.

Gratis

Fyraftensmøde: Sådan håndterer din virksomhed det kommende producentansvar fra EU

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Kun ni procent af Danmarks samlede emballageaffald bliver i dag indsamlet til genanvendelse. Resten ryger til forbrænding. Størstedelen af affaldet kommer fra virksomheder. Fra 2025 skal alle EU’s medlemslande implementere et udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald. Fremadrettet skal producenter afholde omkostningerne til håndteringen af affaldet, og i løbet af de næste tre år skal […]

Seminar/webinar om støjreducerende belægninger

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Formål Vi inviterer nu til seminar, hvor vi dykker ned i støjreducerende belægninger. Det kan nemlig være et effektivt middel til at reducere trafikstøj fra både nationale og kommunale veje. Seminaret afholdes både fysisk og digitalt. Vi har plads til 50 deltagere i vores store auditorium, så vi kan sikre god plads og sikre forhold. […]

New York’s Smart Lighting Challenge

DOLL Living Lab Naverland 2, 6. sal, Glostrup

Kom og deltag i New Yorks Smart Ligting Challenge den 3. november, hos DOLL Living Lab.

Minikursus: Genbrug i byggeriet på Bornholm

Kommunalbestyrelsessalen Landemærket 26, Rønne

Bliv klædt på til at arbejde med genbrug i byggeriet Grønt Byggeri Netværk Bornholm inviterer byggevirksomheder, rådgivere og større bygherrer til mini-kursus om den lovgivning og krav til dokumentation, der knytter sig til arbejdet med genbrugte byggematerialer. Vi kigger på byggelovens vigtigste krav til genbrugsmaterialer og dykker ned i konkrete cases, hvor der er anvendt genbrugsmaterialer. […]

Minikursus for kommunale medarbejdere: Genbrug i byggeriet på Bornholm

Bliv klædt på til mere genbrug i byggeriet Grønt Byggeri Netværk Bornholm inviterer byggesagsbehandlere, planmedarbejdere og lignende i Bornholms Regionskommune til mini-kursus om mulighederne for cirkulær økonomi i kommunens byggerier. Til kurset, som er arrangeret af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, dykker vi ned i processen, hvor affald bliver til nye byggematerialer og diskuterer […]

Webinar: Byg brugt i et cirkulært Sjælland

Mød partnerskabet, der sammen arbejder for at stoppe spild af byggematerialer  Byggeriet står for 35 procent af den samlede mængde affald, der produceres i Danmark. Hvis vi skal udnytte klodens begrænsede ressourcer bedre, er vi nødt til at forebygge affaldsmængderne i højere grad, genbruge mere, og genanvende byggeaffald i nye produkter med højst mulig værdi. […]

Webinar: Genbrug og reparation i kommuner og regioner

Genbrug og reparation i kommuner og regioner Danmark er et af de lande, der producerer mest affald per indbygger, og affaldsindsatserne i de danske kommuner fokuserer primært på genanvendelse og i mindre grad på affaldsforebyggelse eller direkte genbrug. For at nå i mål med den grønne omstilling, skal vi højere op i affaldshierarkiet. Vi skal […]

Fællesmøde 2 – 3Ø-projektet

Signe Stubs Sognegård Bandholmvej 79, Torrig L

Vi glæder os til næste møde i vores fælles turismeudviklingsprojekt på tværs af Askø, Fejø og Femø. På mødet vil vi samle op på de gode drøftelser på første fællesmøde den 19. oktober og på udviklingsmøderne i november på hver af øerne. Tilmeld dig her Program Velkomst og præsentationsrunde Valg af målgrupper i forår og […]

Webinar: Planlægning og lys til den gode by

Samspillet mellem planlægning af byen og byens belysning Belysning er en vigtig del af byernes infrastruktur. Moderne belysning kan bidrage til at skabe gode byer. Derfor bør man inddrage belysningen i byplanlægningen, og efterspørge nye løsninger på den digitale front. Webinaret giver konkrete eksempler fra byer og byrum. Oplæggene belyser samspillet mellem planlægning af byen […]

Online projektudviklingsworkshop: Grøn omstilling af transporten

Har I som kommune eller organisation brug for fælles og nytænkende projekter for at reducere CO2-udledningen fra transporten, komme trafikstøjen til livs eller fremme nye mobilitetsløsninger og grønne transportvaner? Kom og få et overblik over funding mulighederne i rækken af nye EU-programmer, og byd ind med temaer som jeres organisation har brug for, at vi […]

Gratis

Digital konference: Fremtidens grønne mobilitet i Greater Copenhagen

Online

Hvordan sætter vi fælles rammer for vores transport på tværs af Greater Copenhagen, så vi både bidrager til den grønne omstilling, styrker den kollektive trafik – og gør det nemt at kombinerer og skifte mellem transportformer? I Greater Copenhagen er der gode forudsætninger for at sikre en grænseoverskridende sammenhængende transport, hvor det fælles arbejdsmarked styrkes […]

Gratis

Bedre arealudnyttelse – Data viser vejen

Til dette møde kan du høre mere om en af prototyperne fra Den Regionale Datahub, der i dag er blevet til en ny løsning på markedet. Den nye løsning viser den faktiske benyttelse af kommunens idrætshaller ved at visualisere data fra en række bookingsystemer, energisystemer og sensorer. Til dette online møder giver forskellige oplægsholdere et […]

Kom til webinar om OS2iot version 1.0 (for offentlige myndigheder)

Sæt kryds i kalenderen d. 21. (og 27.)  januar, for OS2iot 1.0 er ved at blive klar til implementering i din organisation, og det skal du høre meget mere om. Op til jul gennemgik OS2iot, der er en del af SAnD, de sidste fejlrettelser og er nu færdig udviklet og overleveret  til OS2 som et […]

Virtuel masterclass: Fremtidens fleksible energisystem

Det danske elsystem skal være fossilfrit i 2027, hvilket vil kræve nye løsninger og nytænkning på flere arenaer. Formålet med dette webinar er at undersøge hvordan energifleksibilitet, energilagring og sektorkobling kan bidrage til at nå 2027-målet og potentielt reducere omkostningerne for den nødvendige netudbygning.

Stiftende møde i Fællesskabet for dynamiske by-data

Vi er nu klar til at invitere til det stiftende møde i Fællesskabet for dynamiske by-data, som mange kommuner har tilsluttet sig. Et netværk der skal fylde det tomrum ud, der er for vidensdeling om og projektudvikling med dynamiske data som omdrejningspunkt – alt sammen med det formål at understøtte den grønne dagsorden, skabe innovation […]

Kom til webinar om OS2iot version 1.0 (for leverandører)

Sæt kryds i kalenderen d. 27. januar, for OS2iot 1.0 er ved at blive klar til implementering i din organisation, og det skal du høre meget mere om. Op til jul gennemgik OS2iot, der er en del af SAnD, de sidste fejlrettelser og er nu færdig udviklet og overleveret  til OS2 som et Open Source […]

Webinar for byggebranchen: Få styr på plast- og emballageaffaldet

Bliv klædt på til en bedre håndtering af plast- og emballageaffald  Den 3. februar 2021, klokken 13:00 – 15:45 Den 3. februar inviterer vi sammen med Danmarks Tekniske Universitet byggevirksomheder til en virtuel workshop om mulighederne for en miljøoptimeret håndtering af plast- og emballageaffald. Vi ser på kortlægninger af affald fra byggepladser, konkrete genanvendelsesinitiativer, kommende […]