Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Markedsdialog: Hvordan reducerer vi råstofforbruget i offentlige anlæg?

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V. Kalvebod Brygge 31-33, København V

Er du bygherrerådgiver eller offentlig anlægsudvikler, og vil du hjælpe med at reducere råstofforbruget i offentlige anlægsprojekter? Så kom til markedsdialog om fremtidens udbudskrav den 12. december i IDA Conference, København.

Webinar: Informationsmøde om URBACT IV og første call for Action Planning Networks

URBACT er et EU-program under den Europæiske Fond for Regionaludvikling, som finansielt støtter netværk mellem europæiske byer. URBACT står for Urban Action og hjælper byer med at netværke, lære af hinandens oplevelser, få undervisning af de bedste eksperter og identificere god praksis til at forbedre kommunale politikker, strategier og planer. Ved at arbejde sammen kan […]

Bæredygtig, energieffektiv og digital drift af bygninger

KL-Huset KL-Huset, Mødelokale 101-102 Weidekampsgade 10 2300 Kbh. S

Har du helt styr på, hvordan du kan spare både energi og penge ved at drifte jeres bygninger endnu mere effektivt? Eller kunne det være meget rart med et par fifs fra folk, der faktisk har prøvet det? Så kom og få en tidlig julegave i form af helt konkrete eksempler på, hvordan du kan […]

Webinar: Kommunale koordinationsfora

Den 29. juni 2022 indgik den daværende regering og KL en aftale bl.a. med formål om at fremskynde planlægningen for udfasning af gas til opvarmning. Her blev det vedtaget, at kommunerne senest med udgangen af 2022 skulle gennemføre en planlægningsproces, der som minimum omfattede de områder i hver enkelt kommune, som har status som gasforsynede. […]

Webinar: Vejdirektoratets vejledninger til udbud af ladestandere

Undersøgelser peger på, at etablering af ladestandere til elbiler og plug-in hybrider går for langsomt og potentielt kan forårsage en opbremsning i salget af udledningsfri biler på grund af manglende opladningsmuligheder i det offentlige rum. Kommunerne har derfor fået til opgave at udrulle ladestandere i det offentlige rum. Vejdirektoratet kom i december 2022 med et […]

Generalforsamling i Fællesskabet for Dynamiske Data (F2D2)

Fællesskabet for Dynamiske Data har snart eksisteret i to år. Derfor har styregruppen besluttet, at der skal indkaldes til generalforsamling den 10. marts, 2023, hvor der gøres status på, hvor der gøres status på Fællesskabet for Dynamiske Datas arbejde de sidste 2 år, samt drøfter forslag til en vision og mission for Fællesskabet, ligesom et […]

Dialogmøde om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Er du bygherre, rådgiver, entreprenør, materialeudlejer af arbejdsmaskiner eller en anden type relevante aktør? Så kom med når vi sammen med Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Metroselskabet, WE BUILD DENMARK, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og CO-PI inviterer til markedsdialog om fremtidens udbudskrav til emissionsfrie arbejdsmaskiner.

Webinar: Stabiliseret jord i kommunalt vejbyggeri

Online

Bliv klogere på fordelene ved at bruge stabiliseret jord og genbrugsmaterialer i funderingen og belægningen af kommunale veje, når Partnerskabet for Overskudsjord og Ressourcer inviterer til et webinar den 28. marts.

Baltic Energy Island Summit 2023 (eksternt arrangement)

Green Solution House Strandvejen 79, Rønne

Vær med når Baltic Energy Island inviterer til den første Baltic Energy Island Summit på Bornholm d. 16 maj, hvor der vil være fokus på energiøernes potentiale i forhold til uddannelse, erhvervsudvikling og regulatorisk innovation.

Gate 21’s generalforsamling 2023

Gate 21 Liljens Kvarter 2, Albertslund

Gate 21’s formand Steen Christiansen og direktør Sofus Rex byder partnere og medlemmer velkommen til den årlige generalforsamling, som afholdes: Tirsdag den 23. maj 2023 klokken 15.00 – 16.00 Liljens Kvarter 2 2620 Albertslund. Mødelokale Sjælland Tilmelding til anne.thorlak@gate21.dk senest den 16. maj 2023 med angivelse af, hvorvidt man deltager fysisk eller digitalt.   Dagsorden […]

Roundtable: Store potentialer for energirenoveringer i enfamilieshuse

Hvordan fremmer vi investeringer i energirenoveringer? Enfamilieshuse før 1980 udgør en væsentlig del af den nuværende bygningsmasse, hvilket har en stor betydning, da de ældre huse som regel har et større energiforbrug end gennemsnittet. Volumenmæssigt ser vi stadig et stort sparepotentiale, og den igangværende energikrise har ledt til et stigende ønske og behov for energieffektiviseringer […]

Roundtable: Finansiering med fokus på energieffektivisering og solceller i etageboliger

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Hvordan kan kommuner og boligforeninger samarbejde om energieffektiviseringstiltag? Den 1. juni 09.30-15.00 inviterer Gate 21 og RoundBaltic til dialog om energieffektivisering af etageboliger i København og Sjælland. Formålet er at samle nøgleaktører for at diskutere rammer for finansiering af energieffektivisering og etablering af solceller i boligforeninger. Formålet er at styrke etageboligejeres kapacitet til at investere […]

Netværksmøde: Krav og kriterier til fremtidens cirkulære tekstilforbrug

Online

Den 6. juni kl. 13.00 - 15.30 inviterer vi til et netværksmøde, hvor du kan blive inspireret af eksempler på, hvordan udbudskrav kan være med til at fremme et mere cirkulært tekstilforbrug. Dagen giver et unikt indblik i erfaringer fra andre offentlige indkøbere og du kan være med til at sætte retning for fremtidens offentlige tekstilindkøb.

Folkemødedebat: En retfærdig grøn omstilling for yderområder

Skal du på Folkemødet? Så besøg os på H5 (Vandkantsscenen), hvor vi fredag klokken 13.00 inviterer til debat om ”Retfærdig grøn omstilling i yderområder”. Eventet arrangeres i samarbejde med Ren Energi Lolland og den erhvervsdrivende fond Baltic Energy Island og søger svar på, hvordan behovet for mere grøn energi på land kan bruges som løftestang for en langsigtet lokal erhvervsudvikling og vækst i Danmarks landdistrikter.

Debat med blandt andet Landdistrikternes Fællesråd, Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, Andel, European Energy, Dansk Industri, Ren Energi Lolland og Baltic Energy Island.

Workshop: Nyt projekt om lavbundsjorder

Gate 21 Liljens Kvarter 2, Albertslund

Skal I udtage lavbundsjorder i din kommune? - Og vil I gerne stå sammen med andre aktører om at rykke endnu mere på indsatserne? Mange kommuner er i fuld gang med at udtage lavbundsjorder, andre er ved at starte arbejdet. Der er masser af viden, erfaring og brugbare kortlægninger i spil. Men vi kommer endnu […]

Webinar: Erfaringer fra gennemførte ladestanderudbud

Der er smæk på udrulningen, og der kommer hele tiden flere og flere offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer. Men hvordan sikrer kommunerne, at udrulningen sker hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med borgernes reelle behov? Hør om to kommuners erfaringer her.

Kick-off for Sjællands Klimaalliance: Fra plan til handling i Region Sjælland

Kommunerne i Region Sjælland har udarbejdet DK2020-klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Det nye 5-årige partnerskab ‘Sjællands Klimaalliance’ skal understøtte implementeringen og hjælpe kommunerne med at gå fra planer til handling. Det kommer til at kræve politisk lederskab, et erhvervsliv på forkant, og stærke koblinger mellem klimaindsats og regional udvikling. Det stiller Region Sjælland, KKR […]