Views Navigation

Begivenhed Views Navigation

I dag

Minikursus: Genbrug i byggeriet på Bornholm

Kommunalbestyrelsessalen Landemærket 26, Rønne

Bliv klædt på til at arbejde med genbrug i byggeriet Grønt Byggeri Netværk Bornholm inviterer byggevirksomheder, rådgivere og større bygherrer til mini-kursus om den lovgivning og krav til dokumentation, der knytter sig til arbejdet med genbrugte byggematerialer. Vi kigger på byggelovens vigtigste krav til genbrugsmaterialer og dykker ned i konkrete cases, hvor der er anvendt genbrugsmaterialer. […]

Minikursus for kommunale medarbejdere: Genbrug i byggeriet på Bornholm

Bliv klædt på til mere genbrug i byggeriet Grønt Byggeri Netværk Bornholm inviterer byggesagsbehandlere, planmedarbejdere og lignende i Bornholms Regionskommune til mini-kursus om mulighederne for cirkulær økonomi i kommunens byggerier. Til kurset, som er arrangeret af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, dykker vi ned i processen, hvor affald bliver til nye byggematerialer og diskuterer […]

Webinar: Byg brugt i et cirkulært Sjælland

Mød partnerskabet, der sammen arbejder for at stoppe spild af byggematerialer  Byggeriet står for 35 procent af den samlede mængde affald, der produceres i Danmark. Hvis vi skal udnytte klodens begrænsede ressourcer bedre, er vi nødt til at forebygge affaldsmængderne i højere grad, genbruge mere, og genanvende byggeaffald i nye produkter med højst mulig værdi. […]

Webinar: Genbrug og reparation i kommuner og regioner

Genbrug og reparation i kommuner og regioner Danmark er et af de lande, der producerer mest affald per indbygger, og affaldsindsatserne i de danske kommuner fokuserer primært på genanvendelse og i mindre grad på affaldsforebyggelse eller direkte genbrug. For at nå i mål med den grønne omstilling, skal vi højere op i affaldshierarkiet. Vi skal […]

Fællesmøde 2 – 3Ø-projektet

Signe Stubs Sognegård Bandholmvej 79, Torrig L

Vi glæder os til næste møde i vores fælles turismeudviklingsprojekt på tværs af Askø, Fejø og Femø. På mødet vil vi samle op på de gode drøftelser på første fællesmøde den 19. oktober og på udviklingsmøderne i november på hver af øerne. Tilmeld dig her Program Velkomst og præsentationsrunde Valg af målgrupper i forår og […]

Webinar: Planlægning og lys til den gode by

Samspillet mellem planlægning af byen og byens belysning Belysning er en vigtig del af byernes infrastruktur. Moderne belysning kan bidrage til at skabe gode byer. Derfor bør man inddrage belysningen i byplanlægningen, og efterspørge nye løsninger på den digitale front. Webinaret giver konkrete eksempler fra byer og byrum. Oplæggene belyser samspillet mellem planlægning af byen […]

Online projektudviklingsworkshop: Grøn omstilling af transporten

Har I som kommune eller organisation brug for fælles og nytænkende projekter for at reducere CO2-udledningen fra transporten, komme trafikstøjen til livs eller fremme nye mobilitetsløsninger og grønne transportvaner? Kom og få et overblik over funding mulighederne i rækken af nye EU-programmer, og byd ind med temaer som jeres organisation har brug for, at vi […]

Gratis

Digital konference: Fremtidens grønne mobilitet i Greater Copenhagen

Online

Hvordan sætter vi fælles rammer for vores transport på tværs af Greater Copenhagen, så vi både bidrager til den grønne omstilling, styrker den kollektive trafik – og gør det nemt at kombinerer og skifte mellem transportformer? I Greater Copenhagen er der gode forudsætninger for at sikre en grænseoverskridende sammenhængende transport, hvor det fælles arbejdsmarked styrkes […]

Gratis

Bedre arealudnyttelse – Data viser vejen

Til dette møde kan du høre mere om en af prototyperne fra Den Regionale Datahub, der i dag er blevet til en ny løsning på markedet. Den nye løsning viser den faktiske benyttelse af kommunens idrætshaller ved at visualisere data fra en række bookingsystemer, energisystemer og sensorer. Til dette online møder giver forskellige oplægsholdere et […]

Kom til webinar om OS2iot version 1.0 (for offentlige myndigheder)

Sæt kryds i kalenderen d. 21. (og 27.)  januar, for OS2iot 1.0 er ved at blive klar til implementering i din organisation, og det skal du høre meget mere om. Op til jul gennemgik OS2iot, der er en del af SAnD, de sidste fejlrettelser og er nu færdig udviklet og overleveret  til OS2 som et […]

Virtuel masterclass: Fremtidens fleksible energisystem

Det danske elsystem skal være fossilfrit i 2027, hvilket vil kræve nye løsninger og nytænkning på flere arenaer. Formålet med dette webinar er at undersøge hvordan energifleksibilitet, energilagring og sektorkobling kan bidrage til at nå 2027-målet og potentielt reducere omkostningerne for den nødvendige netudbygning.

Stiftende møde i Fællesskabet for dynamiske by-data

Vi er nu klar til at invitere til det stiftende møde i Fællesskabet for dynamiske by-data, som mange kommuner har tilsluttet sig. Et netværk der skal fylde det tomrum ud, der er for vidensdeling om og projektudvikling med dynamiske data som omdrejningspunkt – alt sammen med det formål at understøtte den grønne dagsorden, skabe innovation […]

Kom til webinar om OS2iot version 1.0 (for leverandører)

Sæt kryds i kalenderen d. 27. januar, for OS2iot 1.0 er ved at blive klar til implementering i din organisation, og det skal du høre meget mere om. Op til jul gennemgik OS2iot, der er en del af SAnD, de sidste fejlrettelser og er nu færdig udviklet og overleveret  til OS2 som et Open Source […]

Webinar for byggebranchen: Få styr på plast- og emballageaffaldet

Bliv klædt på til en bedre håndtering af plast- og emballageaffald  Den 3. februar 2021, klokken 13:00 – 15:45 Den 3. februar inviterer vi sammen med Danmarks Tekniske Universitet byggevirksomheder til en virtuel workshop om mulighederne for en miljøoptimeret håndtering af plast- og emballageaffald. Vi ser på kortlægninger af affald fra byggepladser, konkrete genanvendelsesinitiativer, kommende […]

Webinar: Cirkulære tekstilstrømme i kommuner og regioner

Cirkulære indkøb af tekstiler i kommuner og regioner I dag ender langt størstedelen af tekstiler fra den offentlige sektor på forbrændingen efter endt brug. Men det behøver de ikke. I Partnerskab for Cirkulære Kommuner vil vi stille skarpt på de mulige løsninger - hvordan vi kan forlænge levetiden for tekstilerne, øge genbrug og i sidste […]

Virtuelt møde: Kom i gang med samkørsel på arbejdspladsen

Skal I også til at arbejde med samkørsel på jeres arbejdsplads? Eller måske er I allerede i gang, men mangler lidt inspiration til at give indsatsen luft under vingerne? Så kom med til møde og hør mere om, hvordan I kan komme i gang med samkørsel, når samfundet genåbner, og vi begynder at skulle tilbage […]

Virtuelt netværksmøde: Sammen om samkørsel

Kom til netværksmøde, og vær med til at forme en større kampagneindsats for samkørsel for efteråret 2021. Der er stort momentum for samkørsel i hele landet. Vi skal derfor finde ud af, hvordan vi bedst muligt løfter opgaven i flok og skaber en fælles kampagne for samkørsel på danske arbejdspladser. Til mødet vil der være […]

Webinar: Tre perspektiver på cirkulært byggeri i kommunerne

Cirkulært byggeri i kommuner fra tre perspektiver: Plan, ejendomme og miljø At sikre et cirkulært offentligt byggeri kræver internt samarbejde på tværs af afdelinger, herunder ejendoms-, plan- og teknik- og miljøafdelinger - og eksternt i forhold til byggebranchens aktører. I Partnerskab for Cirkulære Kommuner vil vi stille skarpt på de mulige løsninger og inviterer derfor […]

Mobility Forum webinar: Mobilitetsprojekter under Covid-19

Online

Et crowdsourcing webinar, hvor vi deler erfaringer og inspirerer hinanden. Mange arbejder med transportprojekter i kommunerne, i trafikselskaberne og hos private aktører. Der er afsat budget, der er lagt planer, og der er brug for at evaluere. Men hvad gør man så, når samfundet lukker helt eller delvist ned. Kan projektet udskydes, eller er der […]

Gratis

Vækst og forretningsudvikling for lokale virksomheder

På Lolland fremstilles der 8 gange så meget strøm som der forbruges lokalt. Meget af den strøm kan i perioder have svært ved at komme væk fra øen, da nettet ikke er udbygget tilstrækkeligt. Det betyder at der skal findes nye veje at gå. Hvordan kan man anvende mere af strømmen lokalt eller hvordan kan man […]

Digital studietur: Cirkulære forretningsideer i byggebranchen

Den 10. marts inviterer vi til en digital studietur, hvor vi dykker ned i cirkulære forretningstiltag hos entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen og deres samarbejde med design- og byggevirksomheden Næste. På studieturen kommer vi hele vejen rundt og besøger både Enemærke & Petersens affaldsfrie byggeplads, vi ser nærmere på et resultat af byggepladsen, nemlig de prisvindende skure fra […]

Masterclass: Hvordan kan vi forstå mobilitetsbehov i hverdagslivet?

Gate 21, Auditoriet Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Dette er den første af en række på tre masterclasses, der afholdes i projektet Mobilitet på Tværs. Det er muligt at deltage i masteclass forløbet selvom man ikke er partner i Mobilitet på Tværs. For at deltage i de tre masterclasses skal du ansøge om at blive optaget på forløbet og beskrive en case fra […]

Webinar: Erhvervsaffald – et samarbejde mellem kommune og virksomhed

Erhvervsaffald - et samarbejde mellem kommune og virksomhed Erhvervsaffald udgør omkring 75 procent af Danmarks samlede affaldsmængder. Mere end en tredjedel af landets affald stammer fra byggesektoren og fra servicesektoren sendes der hvert år omkring 650.000 kilo affald til forbrænding, hvoraf en tredjedel er organisk affald. Halvdelen af danske virksomheder udsorterer til genanvendelse i én […]

Webinar: Fremtidens fjernvarme

Få indblik i den nyeste forskning og løsninger indenfor digitalisering og alternativ varmeproduktion. Mød Maribo Fjernvarmeværk, virksomheden Inmold og DTU-forskere, som præsenterer hvad de helt konkret gør for en grønnere fremtid.

Cirkulær plasthåndtering på sygehuse i Greater Copenhagen

Vil du være med til at udvikle løsninger for cirkulær plast- og ressourcehåndtering på sygehusene i Greater Copenhagen? Arbejder du på et sygehus eller i en offentlig virksomhed og ønsker du inspiration til, hvordan I konkret kan arbejde med ressourcedagsordenen, både fra et indkøb-, drift- og affaldsperspektiv? Så deltag i webinaret 28. april, hvor Region […]

Masterclass: Seeing is believing – Visualisering af energidata i bygninger

Vil du blive inspireret til at nå længere ud med viden om dine bygningers energiforbrug?
Så deltag i denne masterclass, hvor vi med spændende og interaktive oplæg fra eksterne talere og vores partnere i projektet Databaseret Energistyring fortæller om nye måder at visualisere energidata på til forskellige målgrupper. Målgruppe for dagen er energimedarbejdere og medarbejdere der arbejder med visualisering af data i en kommune eller i et alment boligselskab.