Views Navigation

Begivenhed Views Navigation

I dag

Webinar: Genbrug og reparation i kommuner og regioner

Genbrug og reparation i kommuner og regioner Danmark er et af de bedste lande i Europa til at håndtere affald. Men samtidig er vi også et af de lande, der producerer mest affald per indbygger. I dag fokuserer affaldsindsatserne i de danske kommuner primært på genanvendelse og i mindre grad på affaldsforebyggelse eller direkte genbrug. […]

Fællesmøde 2 – 3Ø-projektet

Signe Stubs Sognegård Bandholmvej 79, Torrig L

Vi glæder os til næste møde i vores fælles turismeudviklingsprojekt på tværs af Askø, Fejø og Femø. På mødet vil vi samle op på de gode drøftelser på første fællesmøde den 19. oktober og på udviklingsmøderne i november på hver af øerne. Tilmeld dig her Program Velkomst og præsentationsrunde Valg af målgrupper i forår og […]

Webinar: Planlægning og lys til den gode by

Samspillet mellem planlægning af byen og byens belysning Belysning er en vigtig del af byernes infrastruktur. Moderne belysning kan bidrage til at skabe gode byer. Derfor bør man inddrage belysningen i byplanlægningen, og efterspørge nye løsninger på den digitale front. Webinaret giver konkrete eksempler fra byer og byrum. Oplæggene belyser samspillet mellem planlægning af byen […]