Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Biogaskonference 17. august

17. august 2017 / 12:00 - 17:00

Tilmelding

*

Din e-mail:

Navn:
Titel:
Organisation:

Biogaskonference 17. august

Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) i biogasanlæg – hvordan indsamler, forbehandler og afsætter vi det optimalt?

 

Tag med og få indsigt i muligheder, barrierer og konkrete eksempler på, hvordan KOD kan indgå i biogasanlæg, når Gate 21 og projekterne Biogas 2020 og Biogas Action inviterer til konference den 17. august. 

50% af husdyrgødningen skal udnyttes til grøn energi i 2020. Det er målsætningen i Grøn Vækst-helhedsplanen fra 2009. Samtidig skal den organiske dagrenovation fra husholdninger kildesorteres, indsamles og genanvendes frem mod 2022, for at realisere ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald. Udnyttelse og bioforgasning af både husdyrgødning og KOD i biogasanlæg, understøtter begge målsætninger.

Der er brug for organisk materiale til at supplere gyllen i biogasanlæg. I takt med at organiske affaldsfraktioner som eksempelvis slagteriaffald slipper op, er der brug for at anvende flere organiske affaldstyper. Mange kommuner er begyndt at frasortere organisk dagrenovation. Hvis KOD behandles på biogasanlæg kan restprodukterne anvendes på markerne til fordel for landbrug og miljø. Samtidig kan man recirkulere fosfor og andre næringsstoffer i den organiske del af dagrenovationen, når man bruger det afgassede materiale til jordforbedring og kulstofbinding.

Hvad er udfordringerne?:

 • Hvordan får vi sorteret plastik og andet fra, når vi indsamler og forbehandler?
 • Hvordan udnytter vi bedst muligt den afgassede biomasse som gødning i landbruget?

Konferencen tager afsæt i de konkrete udfordringer og sætter fokus på konkrete muligheder for at anvende organisk dagrenovation i biogasanlæg.

Konferencen præsenterer:

 • praktiske erfaringer med indsamling af organisk affald fra husholdninger i hovedstadsområdet
 • testresultater fra tre forskellige forbehandlingsanlæg
 • konkrete erfaringer med at bruge KOD i biogasanlæg
 • indblik i nye muligheder for udbringning af afgasset biomasse på danske marked

Hvor og hvornår

17. august 2017 kl. 12.00-17.00
KARA/NOVEREN
Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Deltagelse er gratis. Deadline for tilmelding er d. 10. august.
Har du spørgsmål så kontakt Mads Nerup Nielsen

Tilmelding

*

Din e-mail:

Navn:
Titel:
Organisation:
Email Marketing System fra eMailPlatform.com

Udbytte

Du får indsigt i og konkrete eksempler på, hvordan KOD kan anvendes i biogasanlæg. Gennem faglige oplæg, videndeling og erfaringsudveksling giver konference inspiration og viden, som kan bidrage til opførelsen af konkrete nye biogasanlæg, der både løser en energi- og affaldsudfordring.

Få hjælp til planlægning af nye biogasanlæg

Biogas 2020 har mulighed for at give konkret bistand til planlægning af nye biogasanlæg. Vi tilbyder sparring, processtøtte, pre-feasibility beregninger, forslag til forretningsmodeller, miljøgodkendelser mm. Vi hjælper også gerne med ideudvikling og identificering af partnerskabsmuligheder.

Målgruppe

Konferencen henvender sig primært til:

 • Kommunale planlæggere, klimakoordinatorer samt energi- og affaldsplanlæggere
 • Medarbejdere i forsyningsselskaber og affaldsselskaber
 • Landmænd og landbrugsforeninger
 • Virksomheder

Progran

12.00 Registrering og frokost

12.30 Velkomst og formål med dagen
Tommy Olsen, fagkonsulent, Gate 21
Jakob Bro Lorenzen, leder, Dansk Fagcenter for Biogas

Biogas anno 2017
– hvad er tendenserne og hvilke muligheder er der fremover?
Tyge Kjær, lektor, Roskilde Universitet

13.00             INDSAMLING OG FORBEHANDLING

Tre råd til kommuner og affaldsselskaber.
Nye erfaringer med indsamling og kildesortering af organisk affald fra husholdninger
Daniel Lynge Hansen, konsulent, Vestforbrænding

Beskrivelse af processer, teknologier og driftsdata fra 3 forskellige forbehandlingsanlæg
Rasmus Nør Hansen, videnskabelig forskningsassistent, Roskilde Universitet

13.55 Pause og netværk

14.20             BIOGASPRODUKTION MED KOD, GYLLE OG INDUSTRIAFFALD

Anlægskoncepter og råvaresammensætning
– hvordan kan KOD indgå i biogasanlæg?
Tyge Kjær, lektor, Roskilde Universitet

Erfaringer med sambehandling af KOD og spildevandsslam i biogasanlæg
Bjarne Bro, projektchef, Billund Biogas

15.10             UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

Mejeribranchen giver grønt lys for at bruge madrester som gødning
Bruno Sander Nielsen, sekretariatsleder, Foreningen Biogasbranchen.

Kvalitet og sporbarhed i gødningen fra madaffald
– præsentation af nye resultater
Linda Bagge, dyrlæge, Miljøstyrelsen

Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug
– muligheder og fremtidige perspektiver
Anette Vibeke Vestergaard, chefkonsulent, Økologisk Landsforening

16.30 Opsamling og tak for i dag
Tommy Olsen, fagkonsulent, Gate 21

 

Detaljer

Dato:
17. august 2017
Tidspunkt:
12:00 - 17:00

Sted

Kara/Noveren
Håndværkervej 70
Roskilde, 4000 Danmark
+ Google Maps