Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Masterclass om geotermi – den oversete grønne energi

29. august 2019 // 12:00 - 16:00

Varme fra jordens indre, også kaldet geotermisk energi, er en vedvarende energikilde, som med udfasningen af fossile brændsler er et godt bud på hvordan vi skal opvarme vores huse i fremtiden. Det er særligt relevant i eksisterende fjernvarmeområder.

Men er geotermi relevant for din kommune og dit forsyningsselskab? Er det økonomisk konkurrencedygtigt? Og kan vi være sikre på, at vi ikke forurener vores drikkevand? Det er nogle af de emner, du kan blive klogere på, når Gate 21 inviterer til en introduktion til geotermi i samarbejde med projekterne Fælles Regional Energiomstilling i Region Sjælland og Energi på Tværs i Region Hovedstaden.

Masterclassen giver en bred introduktion til geotermi som mulig energiform i fremtidens bæredygtige energisystem. Her kan du få opridset de generelle lovgivningsmæssige rammer, de forskellige løsningskoncepter og få sat fokus på kommunens og forsyningsselskabernes rolle og muligheder når det gælder geotermi.

Arrangementet henvender sig primært til kommunale beslutningstagere, klimamedarbejdere, energiplanlæggere og ansatte i forsyningsselskaberne.

Tilmelding via dette link

(Tilmeldingsfrist 26/8 2019)

 

PROGRAM

12:00    Ankomst og let frokost 

12:30    Velkomst og intro

Geotermi spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling og særligt for varmesektoren i Danmark. Det gælder specielt hvis vi skal nå en 70% reduktion af CO2- udslippet i 2030. Vi giver en kort orientering om geotermiens indpasning i det danske energimix.

Oplægsholder: Anders Hasselager, seniorprojektleder, Energi på Tværs

12:45    Geotermi ”for begyndere” 

Vi starter med et overblik over regulering på geotermiområdet i forhold til undergrunden.
Hvem ejer undergrunden, hvem må bore i den, hvem bliver hørt hvornår og hvem sikrer at vi ikke ødelægger grundvandet? Samtidig er en boring en dyr omgang og hvem tager ansvar og risiko ikke mindst, hvis noget går galt? Hvordan er processen for geotermitilladelser og hvilke rettigheder og forpligtelser følger med? Hvad er risikoafdækningsordningen for geotermi og hvad kan den bruges til?

Oplægsholder: Lene Eilskov Jensen, fuldmægtig, Center for undergrund og beredskab, Energistyrelsen

13:15    Pause – mulighed for dialog og opklarende spørgsmål

13:35    Danmarks undergrund og potentialet for geotermi
Ikke alle områder i Danmark er lige velegnede til geotermisk energi. Hvilke undergrundsforhold skal være til stede for at den geotermiske ressource kan udnyttes og er det blot et spørgsmål om at bore dybt nok? GEUS viser os det geotermiske Danmarkskort og belyser mulighederne for brug af geotermi i forskellige dele af Danmark.

Oplægsholder: Lars Henrik Nielsen, statsgeolog, GEUS

13:55    Geotermi i samspillet med det øvrige energisystem
Er det muligt for alle fjernvarmeselskaber at indpasse geotermi? Firmaet COWI har lavet analyser i Nordsjælland over hvilke fjernvarmeselskaber, som geotermi er relevant for og fortæller om hvilke forhold som gør sig gældende inden der træffes beslutning om at få geotermisk varme.

Oplægsholder: Jakob Nymann Rud, COWI, Sektionsleder Energiplanlægning

14:15      Er geotermi relevant for din kommune?
Panelsamtale med oplægsholdere

14.35      Pause – mulighed for dialog og opklarende spørgsmål

14:50     Nutidens og fremtidens geotermi i Denmark 
Hvordan ser aktørlandskabet ud for geotermi i Danmark? Hvem borer, behandler og distribuerer geotermi og hvor stort skal et anlæg være for det kan løbe rundt økonomisk? Skal forsyningsselskabet eller måske kommunen stå som ejer eller være operatør. Og hvem bærer det økonomiske ansvar.  Hvordan ser virksomhederne fremtiden for geotermi i Danmark? Få to virksomheders bud på udviklingen.

Oplæg ved Susanne Poulsen, teknisk direktør, A.P. Møller Holding A/S og Lars van Hauen, chief innovation officer, E.On Danmark og bestyrelsesformand, Geotermisk Operatørselskab, Geoop

15:40      Afrunding og diskussion
Hvordan kommer kommuner og forsyningsselskaber videre?
Hvad skal der til, for at din kommune får geotermi?

 

Arrangeres i samarbejde med:

                 

Arrangementet er støttet af:

 

Hvad er geotermi?

I et geotermisk anlæg udnytter man varmen dybt i jordens undergrund ved at lave en boring i 800 – 3000 meters dybde. Her pumpes varmt saltholdigt vand op fra undergrunden, som efterfølgende anvendes i en varmeveksler til at producere fjernvarme, inden det afkølede vand sendes tilbage i undergrunden. Geotermi er derfor en vedvarende og meget ren energikilde, som kan skabe store reduktioner af CO2 og partikelforurening, hvis det f.eks. erstatter varmeproduktion baseret på kul eller naturgas. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

 

 

Details

Date:
29. august 2019
Time:
12:00 - 16:00
Event Category:

Organizer

GATE 21

Venue

Gate 21, Auditoriet
Liljens Kvarter 2
2620 Albertslund, Danmark
+ Google Map