Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Masterclass om nye muligheder for brug af geodata i energiplanlægningen

21. januar / 12:00 - 16:00

I energiplanlægningen bruges geodata til at kortlægge, registrere og dokumentere energiforsyning og -forbrug, men der er samtidigt et stort potentiale for at anvende geodata til strategisk energiplanlægning. De bedste resultater opnås ved gensidigt samarbejde mellem geodatamedarbejderne og energiplanlæggerne. Hvordan styrker vi samarbejdet, og hvilke andre data kan vi med fordel koble til geodata?

Denne masterclass vil vise eksempler på nye muligheder for brug af geodata i energiplanlægningen og inspirere til gensidigt samarbejde mellem geodatamedarbejderen og energiplanlæggeren, ved at få indblik i begge faggruppers arbejde.

En af de største barrierer for at udnytte datapotentialet er, at vi ikke kender til al den tilgængelige data og ikke ved, hvordan vi skal behandle den. På denne masterclass kan du blive klogere på:

  • Hvilke geodata der er tilgængelige
  • Hvilke geodata der vil blive tilgængelige i fremtiden
  • Konkrete eksempler på, hvordan du kan anvende geodata sammen med anden data i energiplanlægningen
  • Hvordan du skal behandle og fremstille data

Masterclassen afsluttes med en workshop, hvor vi i fællesskab vil se på den praktiske anvendelse af geodata i energiplanlægningen. Vi sætter fokus på de løsninger, som geodatamedarbejdere og energiplanlæggere kan arbejde videre med hjemme i kommunen. Samtidig stiller vi os til rådighed for at vurdere nogle af de potentielle dataprodukter eller ”boblere”, som oplægsholderne vil nævne i programmets første del. Vil eksempelvis en national indendørs steddatabase, som giver en entydig bestemmelse af rum i bygninger, være en støtte i dit daglige arbejde? Vi vil meget gerne høre din mening.

Masterclassen er målrettet geodatamedarbejdere og energiplanlæggere samt deres chefer i kommunerne. Fagmedarbejdere i forsyningsselskaber og organisationer mv. er ligeledes meget velkomne.

Masterclassen afholdes den 21. januar 2020, klokken 12-16 hos Gate 21, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund.
Deltagelse er gratis. Sidste frist for tilmelding er d. 16. januar 2020.

Tilmeld dig her

Masterclassen afholdes af projekterne Energi på Tværs og Fælles Regional Energiomstilling i samarbejde med GeoØst-sekretariatet.

Har du spørgsmål så kontakt Laila Nissen på telefon 29495226 eller mail laila.nissen@gate21.dk eller Anders Hasselager på telefon 53897004 eller mail anders.hasselager@gate21.dk.  Bliver du i sidste øjeblik forhindret i at deltage, vil vi meget gerne have en framelding fra dig.

 

Program for dagen

 

12:00 Ankomst og let frokost
12:30 Velkommen og introduktion til eftermiddagen, ved GeoØst og Gate 21
12:35 Potentialet for geodata nu og i fremtiden, ved Jesper Rye Rasmussen, projektchef, Niras
13:00 Data i BBR til energiplanlægningen, Dorte Holm, Chefkonsulent og Lars Misser, Chefkonsulent, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
13:25 PAUSE
13:40 Case: Eksempel på samarbejde om geodata i forbindelse med energiledelse. Præsentation af projektet IDEVA og arbejde i Århus Kommune, ved Jakob Havgaard Kaiser, teamleder, Århus Kommune.
14:05 Case: Eksempel på samarbejde om geodata i forbindelse med energirenovering og lavtemperaturfjernvarme. Præsentation af Albertslund Kommunes udformning af kort over boligområder ifm. strategi om 60 graders fjernvarme i 2026, ved Morten Aagaard, GIS- og dataspecialist og Sonja Maja Grønkjær, energi- og udviklingskonsulent, Albertslund Kommune.
14:30 Case: Samarbejde mellem Radius Elnet og kommunerne. Radius Elnet fortæller om erfaringer og cases med elektrificering og opsætning af laderstandere i kommuner. Herunder hvordan kommuner og Radius vha. data kan skabe gode forudsætninger for fremtidens elektrificering, ved Thor Gerner Nielsen, Lead Data Analyst, Radius Elnet.
14:55 PAUSE
15:05 Workshop om geodata i energiplanlægningen: Hvilke data og analyser kan kommunens geodatamedarbejdere og energiplanlæggere med fordel anvende i energiplanlægningen?
15:50 Opsamling på workshop og afrunding af dagen.

 

Ønsker du at vide mere kan du herunder læse mere om oplægsholdere og cases

 

Potentialet for geodata nu og i fremtiden, ved Jesper Rye Rasmussen, Projektchef, Niras

NIRAS har i perioden november 2016 – juni 2018 gennemført den landsdækkende bygningsgeokodning for SKAT. Ved geokodningen er der skabt entydig 1:1 relation mellem bygningsregistreringen i BBR og i GeoDanmarks kortdata, der anvendes af alle kommuner i Danmark. Endvidere har NIRAS udført en række analyser for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), herunder om etablering af en national indendørs steddatabase (Entydig bestemmelse af rum i bygninger), som bl.a. tænkes relevant i forbindelse med energioptimering. En anden analyse omhandler geodata til fremtidens elsektor, men også foldet ud til andre forsyningsarter. Jesper vil introducere til nuværende muligheder og fremtidige potentialer med geografiske data indenfor energiområdet.

 

Data i BBR til energiplanlægningen, ved Dorte Holm, Chefkonsulent og Lars Misser, Chefkonsulent, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

I BBR registreres en lang række data som kan give overblik over bygningernes energiforbrug i form af tilført fjernvarme, fyringsolie, naturgas mv. Som grunddataregister over alle landets bygningers fysiske forhold, herunder oplysninger om varmeinstallationer, er BBR et naturligt sted at placere oplysninger om bygningernes faktiske forbrug. Analyser af data – typisk i kombination med andre data – vil kunne bidrage til design af målrettede energipolitiske tiltag. Oplægget vil give et overordnet overblik over tilgængelige data samt dialog om efterspørgsel og muligheder fremadrettet.

 

Intelligent databaseret energiledelse i Viborg og Aarhus Kommune (IDEVA), ved Jakob Havgaard Kaiser, Teamleder, Århus Kommune

Aarhus Kommune har opnået besparelser på energiområdet, siden man i februar 2018 intensiverede arbejdet med energiledelse i kommunens bygninger. På baggrund af indsamlede el-, varme- og vandforbrugsdata på timeniveau i bygningerne har ønsket været at anvende data mere intelligent til energibesparelser. Det nye databaserede energiledelsessystem har anvendt data aktivt til bl.a. beregning af nøgletal, benchmarking, løbende overvågning med alarmer ved merforbrug og visualisering af energiforbrug. Kommunens GIS-område har været involveret aktivt i dette arbejde med at tilvejebringe og visualisere data på forskellig vis til at skabe overblik og understøtte beslutningerne.

 

Kort over boligområder ifm. strategi om 60 graders fjernvarme i 2026, ved Morten Aagaard, GIS- og Dataspecialist og Sonja Maja Grønkjær, Energi- og Udviklingskonsulent, Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune og Albertslund Forsyning har 2016 udarbejdet en strategi for fjernvarmen, som sænker fremløbstemperaturen til 60 grader i 2026. Albertslund Kommune har udarbejdet et kort over alle deres boligområder, som de bruger til at målrette en indsats til de boliger som ikke vil kunne opretholde komfortvarme ved en 60 graders fjernvarme i 2026. Oplægget vil komme ind på, hvordan kortet er blevet til, samt hvordan kortet anvendes i indsatsen. Se kortet og læs nærmere om deres lavtemperaturfjernvarme strategi her.

 

Gode forudsætninger i elnettet for fremtidens elektrificering, ved Thor Gerner Nielsen, Lead Data Analyst, Radius Elnet.

Radius Elnet ejer og driver det elnet, som forsyner 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. Radius Elnet ligger inde med mange data om netkapacitet og elforbrug på baggrund af de mange intelligente elmålere. På masterclassen fortæller Radius Elnet om erfaringer og cases med elektrificering og opsætning af ladestandere i kommuner, herunder hvordan data kan bruge i den kommunale planlægning.

Detaljer

Dato:
21. januar
Tidspunkt:
12:00 - 16:00

Arrangør

GATE 21

Sted

Gate 21
Liljens Kvarter 2
2620 Albertslund, Danmark
+ Google Maps