Loading Events

« All Events

Masterclass; Ualmindelige indsigter med almindelige data – Energibesparelser i almene bygninger

8. december // 8:45 - 12:00

Vil du blive inspireret til bedre brug af energidata og virkemidler til fremme af energiforbedringer i den almene boligsektor? Så deltag i denne masterclass, hvor vi med spændende og interaktive oplæg sætter fokus på databaseret vidensgrundlag og virkemidler til fremme af energieffektivitet i almene boliger.

I Danmark er de almene boliger hjem for en million mennesker. De 570.000 almene bygninger har et samlet energiforbrug på omkring 6 mia. kr. årligt. Bygningerne består for stor del af etageboliger med store energibesparingspotentialer. Almene boliger har unikke behov i forhold til data og energiforbedringer.

Energibesparelser skal tage hensyn til ejer-lejerforhold, beboerdemokrati og særlig lovgivning. Beboere i en etageejendom bidrager og betaler både til et fælles energiforbrug, ligesom man har et individuelt forbrug af vand, varme og el i den enkelte lejlighed.

I denne masterclass sætter vi fokus på hvordan du kan identificere energibesparelser, fokusere dine indsatser og skabe reelle forbedringer for beboere. Vi fokuserer på trenden; ”ikke at jagte helt nye datakilder, men i stedet skabe nye indsigter på allerede tilgængelige data”.

Almene boliger er en vigtig samarbejdspartner for kommunens miljø og klimaarbejde. Vi kommer at se ind i de vigtigste løsninger, der findes her og nu til at fremme energibesparelser i etageboliger og hvilke virkemidler kommuner kan aktivere.

Masterclassen er udviklet som en del af projektet Databaseret energistyring i offentlige bygninger og støttet af Intereg-ØKS.

Målgruppe
Denne masterclass har primært til formål at inspirere dig som arbejder i en kommune og skal samarbejde med dine almene boligselskaber om energibesparelser, eller dig der arbejder med energibesparelser i et alment boligselskab. Virksomheder og vidensinstitutioner er også meget velkomne.

Program

08:45 Kaffe og morgenbrød
09:00 Velkomst og program for dagen
v/ Karolina Huss, Senior projektleder, Gate 21
09:10 Nye partnerskaber og finansieringsformer til fremtidens etageboligaktører
v/ Tommy Olesen, Senior projektleder, Gate 21
Hvad sker der omkring fremtidens finansieringsformer for energirenoveringer, og hvad kan DK 2020 planerne byde på i forhold til relationen mellem kommune og almene boliger/etageboliger.
09:20 Energispring – Fem anbefalinger om intelligent energistyring i almene boligafdelinger i København
v/ Mariann Anderson, Specialkonsulent, Københavns Kommune
Hør om erfaringer fra et pilotprojekt i boligafdelinger i København, hvor man har arbejdet med videndeling, intelligent energistyring, driftsrådgivning og benchmark.
09:30 LÆRINGSSESSIONER OG VÆRKTØJSDATING
I denne session vil du blive coachet gennem tre værktøjer af forskellig karakter og ved brug af forskellige datakilder. Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt fra Boligselskabet Sjælland har selv prøvet værktøjerne og er med som “kritisk ven” omkring gevinsterne og udfordringerne. 

1) Genbrug er godt – også når det kommer til energimærkedata
v/ Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder, Boligselskabet Sjælland
Lær hvordan du kan (gen)bruge dine energidata ved f.eks. at sammenholde dit faktiske energiforbrug med energimærkedataenes teoretiske energibehov.

2) Benchmark af energiforbrug rettet mod etageboliger
v/ Christian Holm Christiansen, Seniorkonsulent, Energieffektivisering og Ventilation, Teknologisk Institut
Få et kig ind i 175 etageboligers forsyningsdata med nyt benchmarkingværktøj. Bygningers energiforbrug er afhængigt af konstruktion, teknologi og drift, hvilket gør at sammenligning mellem bygningerne kan være svært uden de rigtige filtre.

3) Optimeringspotentialer gennem performancevurderinger
v/ Christian Anker Hviid, Associate Professor, DTU
Kan rørene i Rørmosen optimeres? DTU arbejder med et performanceværktøj, der screener for optimeringspotentialer i boligmassen.

10:45 Netværkspause
11:00 Digital fællesviden om byggeri – udvikling af AlmenByggeportalen
v. Morten Søegaard-Larsen, Driftsdirektør, Byggeskadefonden
Byggeskadefonden er ved at skabe en samlet portal på samtlige almene byggesager med BIM-data på plads allerede fra start. Portalen vil også kunne bruges til at benchmarke energiforbrug og skabe basis for øget viden om bygningen i driftfasen.
11:20 Ualmindelige indsigter med kunstig intelligens
v/ Malte Frederiksen, Stifter og kommerciel direktør, Ento Labs

Hør hvordan kunstig intelligens kan finde og dokumentere energiforbedringer i bygninger. Det vil blive demonstreret, hvordan man som bygningsejer med få klik kan gøre brug af data, man allerede har. 
12:00 Tak for i dag og frokost

 

TILMELD DIG MASTERCLASSEN HER

Masterclassen afholdes fysisk i auditoriet hos Gate 21.

 

Details

Date:
8. december
Time:
8:45 - 12:00
View Event Website

Venue

Gate 21, Auditoriet
Liljens Kvarter 2
2620 Albertslund, Danmark