Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Nye forretningsmodeller som forudsætning for bæredygtig mobilitet

18. januar // 13:00 - 15:00

Se beskrivelsen på svensk længere nede 

I takt med at vi udvikler nye mobilitets- og transporttjenester, ser vi også, at nye forretningsmodeller bliver afgørende, og værdikæden forandres. Vi ser en forandring i roller og ansvar og i, hvordan værdi skabes og forvaltes i nye offentlig-private samarbejder.

Hvordan forvalter kommuner og offentlige aktører nye samarbejder med private udbydere af dele- og mikromobilitetsløsninger? Og hvordan driver man som privat virksomhed forretning i tæt samarbejde med det offentlige?

Hvordan skaber vi i samarbejde de bedst mulige oplevelse for de rejsende, som samtidig understøtter udviklingen mod bæredygtig mobilitet?

Mobility Forum webinaret om nye forretningsmodeller indenfor bæredygtig mobilitet er målrettet kommunale planlæggere, private forretningsdrivende og alle derimellem.

 

Hør oplæg og få inspiration fra nye erfaringer og perspektiver fra:

Samarbejde mellem offentlige og private aktører for bæredygtig mobilitet
Susanne Krawack, Concito – Danmarks grønne tænketank
Barrierer for udviklingen af nye forretningsmodeller – erfaringer fra LIMA-projektet
Drive Sweden
Bæredygtige forretningsmodeller for mikromobiliet baseret på erfaringer med løbehjul/elsparkcykel i mindre byer
August Svedenstedt, TIER
Elin Hovik Skage, Namsos kommune i Norge
Et nyt mindset – samkørsel som et supplement til kollektivtrafikken.
Kasper Dam Mikkelsen, NaboGo
Mobility Forum – Greater Copenhagen. Netværket, der på tværs af aktører og geografier arbejder for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i regionen, samler og tager resultaterne og diskussionerne fra dagens webinar videre til næste trin.

Værter for webinar: Anders Bengtsson, Future by Lund i Lunds kommun (alt. Malin Larsson, Innovation Skåne) og Signe Poulsen, Bæredygtig Mobilitet i Gate 21.

Mobility Forum er et netværk for alle, der arbejder med bæredygtig mobilitet. Forummet er skabt i projektet Mobilitet på Tværs, som er støttet er Interreg ØKS.

Webinaret foregår på svensk og dansk.

Dette webinar er et webinar i en serie. Følg Mobility Forum på LinkedIn for at holde dig opdateret på kommende begivenheder. 

Svensk:
Nya affärsmodeller som förutsättning för hållbar mobilitet

När vi utvecklar nya mobilitets- och transporttjänster ser vi också att nya affärsmodeller blir avgörande och värdekedjan förändras. Vi ser en förändring i roller och ansvar och i hur värde skapas och förvaltas i nya offentliga-privata partnerskap.

Hur hanterar kommuner och offentliga aktörer nya samarbeten med privata leverantörer av delnings- och mikromobilitetslösningar? Och hur driver man en verksamhet som privat aktör i nära samarbete med det offentliga?

Hur arbetar vi tillsammans för att skapa bästa möjliga upplevelse för resenärer, som också stödjer utvecklingen mot hållbar mobilitet?

Webbinariet Mobilitetsforum om nya affärsmodeller inom hållbar mobilitet riktar sig till tjänstepersoner inom kommun och region, privata företagare – och alla däremellan.

.

Tas del av presentationer och inspireras av nya erfarenheter och perspektiv från:

Samarbete mellan offentliga och privata aktörer inom hållbar mobilitet
Susanne Krawack, Concito – Danmarks gröna tankesmedja
Barriärer för utveckling av nya affärsmodeller – erfarenheter från LIMA-projektet
Drive Sweden
Hållbara affärsmodeller för mikromobiliet, baserat på erfarenheter med elsparkcyklar i mindre städer
August Svedenstedt, TIER
Elin Hovik Skage, Namsos kommune i Norge
Ett nytt mindset – samåkning som ett komplement till kollektivtrafiken.
Kasper Dam Mikkelsen, NaboGo
Mobility Forum – Greater Copenhagen. Nätverket, som på tvärs av aktörer och geografier arbetar för en sammanhängade och hållbar mobilitet i regionen, samlar upp och tar resultaten och diskussionerna från dagens webinar vidare in i nästa steg.

Värdar for webbinariet: Anders Bengtsson, avdelningen Hållbar tlllväxt, Lunds kommun (alt. Malin Larsson, Innovation Skåne) och Signe Poulsen, Bæredygtig Mobilitet i Gate 21

Mobility Forum är ett nätverk för alla som arbetar med hållbar mobilitet. Forumet är en del av projektet Mobilitet på Tvärs, som finansieras av Interreg ÖKS.

Webbinaret hålls på svenska och danska.

Detta är ett webinar i en serie. Följ Mobility Forum på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad på kommande tillfällen.

Mobilitet på Tværs er støttet af:

Details

Date:
18. januar
Time:
13:00 - 15:00
Event Category: