Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Orienteringsmøde om Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer

16. september 2021 // 9:00 - 10:00

Mødet henvendte sig til kommunale chefer og nøglemedarbejdere i afdelingerne for plan, miljø, byg og drift, som har berøring med overskudsjord i Region Hovedstaden.

Hvert år bliver der kørt nye råstoffer, som sand og grus, ind til kommunale bygge- og anlægsprojekter, og flere millioner tons jord køres væk. Men overskudsjorden og byggeaffald kan i et vist omfang erstatte brugen af råstoffer.

Ved at bruge jorden lokalt er det muligt at reducere brugen af nye råstoffer, der er en knap ressource, og samtidig reducere den klimatunge, dyre og støjende jordtransport.

Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer inviterede til et orienteringsmøde, man kunne blive klogere på, hvordan vi håndterer overskudsjord på en mere bæredygtig måde i praksis. Her blev man præsenteret for netværkets formål, fik et indblik i tidligere erfaringer og muligheden for at blive en del af netværket.

Mødet blev afholdt virtuelt den 16. september klokken 09:00 – 10:00

De Nordsjællandske kommuner (MILSAM) blev inviteret ind i netværket december 2020. Tilslutningen har været stor, så der blev åbnet op for de øvrige kommuner i regionen også.

Det kunne man høre om:

 • Velkomst v/ Mads Monrad Hansen, konstitueret direktør i Center for Regional Udvikling, Region H
 • Hvorfor er bæredygtig jordhåndtering og genanvendelse af byggeaffald vigtigt, og hvordan kan partnerskabet bidrage til det praktiske arbejde i kommunerne? v/ Jens Lind Gregersen, Chefkonsulent i Region Hovedstaden
 • Hvordan kan partnerskabet understøtte Gladsaxe Kommunes arbejde med bedre udnyttelse af overskudsjord og sekundære råstoffer? v/ Katja Mesterton, Miljømedarbejder i Gladsaxe Kommune
 • Udfordringer og indsatser ift. overskudsjord og ressourcer i Høje-Taastrup Kommune v/ Arne Schøller Larsen, Natur- og Miljøchef i Høje-Taastrup Kommune
 • Spørgsmål til Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer
 • Opsamling og afslutning v/Mads Monrad Hansen, konstitueret direktør i Center for Regional Udvikling, Region H

Det får man som deltager i Partnerskab for overskudsjord og ressourcer:

 • To til tre årlige netværksmøder med konkret inspiration, værktøjer og hjælp til bæredygtig jordhåndtering i kommunen, samt indsatser for øget brug af sekundære råstoffer
 • Konsulentbistand til udvikling af en skræddersyet jordprognose for kommunen, som kan danne grundlag for tidlig planlægning af lokal genanvendelse af overskudsjord
 • Hjælp til udvikling af eget roadmap for bæredygtig jordhåndtering i kommunen

Region Hovedstaden er ansvarlig for Partnerskabet assisteret af Niras og Gate 21. Niras yder konsulentbistand til kommunerne, og Gate 21 står for facilitering af netværksmøderne.

Om partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer

Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer er et initiativ i Region Hovedstaden, som henvender sig til kommunerne i regionen. Formålet er, at:

 • Fremme brugen af sekundære råstoffer, blandt andet overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, samt beton og tegl fra nedrivninger
 • Medvirke til, at overskudsjord ses som en ressource der i mange henseender kan erstatte sand og grus med videre.
 • Dele viden og erfaringer, samt teste og udvikle ideer og løsninger
 • Understøtte kommunernes indsats for bæredygtighed og klima, for eksempel gennem udvikling af jordstrategier og
 • Omsætte FNs verdensmål til konkrete indsatser i forhold til ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtige lokalsamfund og partnerskab for handling

Finansiering
Region Hovedstaden medfinansierer nævnte aktiviteter i Partnerskabet i perioden 2021-2022. Medlemskab af Partnerskabet koster årligt kr. 20.000 pr. kommune til og med udgangen af 2022.

Se mere om bæredygtige løsninger i forhold til overskudsjord på www.jordhåndtering.dk.

Spørgsmål kan rettes til Region Hovedstaden: jens.lind.gregersen@regionh.dk, tlf.: 38665620

Details

Date:
16. september 2021
Time:
9:00 - 10:00
Event Categories:
,