Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Roundtable: Store potentialer for energirenoveringer i enfamilieshuse

25. maj // 9:30 - 15:00

Hvordan fremmer vi investeringer i energirenoveringer?

Enfamilieshuse før 1980 udgør en væsentlig del af den nuværende bygningsmasse, hvilket har en stor betydning, da de ældre huse som regel har et større energiforbrug end gennemsnittet. Volumenmæssigt ser vi stadig et stort sparepotentiale, og den igangværende energikrise har ledt til et stigende ønske og behov for energieffektiviseringer hos forbrugerne.

Husejere skal holdes i hånden og motiveres

Flere husejere har derfor behov for støtte i form af en tryg proces gennem hele kunderejsen fra første intention om at renovere til endelig investering. Mange kender ikke eller fejlvurderer den energimæssige stand af deres bolig, hvilket resulterer i manglende overvejelser om de burde energirenovere. Derudover er overvejelser om økonomi også en væsentlig barriere.

Energirenoveringer er blevet mere rentable

En analyse af DI Byggeri (2023) viser at tilbagebetalingstiden på lån er faldet for de fleste typer af energirenoveringer og kun blevet mere rentable og aktuelle med de høje energipriser.

I den sammenhæng, giver det mening for bankerne at optimere den nuværende bankrådgivning til at understøtte boligejerne i at søge finansiering til energirenoveringer. Gennem øget information om bygningernes stand og potentielle energiløsninger, incitamentsordninger der motiverer til energirenoveringer, kan både kommunerne og bankerne være med til at motivere husejerne til at energirenovere deres huse.

Dette roundtable tager udgangspunkt i en aktuel ELENA ansøgning, hvor 17 kommuner går sammen om at udvikle en One-stop-shop, der har til formål at understøtte omstillingen til energieffektive enfamilieshuse ved at lede boligejere igennem processen og generere private investeringer i energirenovering.

Til arrangementet vil Gate 21 sammen med kommuner og den finansielle sektor dykke dybere ned i konkrete koncepter og løsninger, som bliver udviklet til one-stop-shoppen. Herunder de finansielle forhold omkring energirenoveringer og hvilke tiltag der kan iværksættes for at gøre lån mere attraktive og tilgængelige.

0930 KAFFE OG LET MORGENMAD
09.45 VELKOMST
9.55 FOKUS PÅ ENERGIRENOVERINGER I ENFAMILIESHUSE V. ANDERS GERHARD JØRGENSEN, SYNERGI

Enfamilieshuse før 1980 udgør en væsentlig del af den nuværende bygningsmasse, de ældre
huse har som regel et større energiforbrug end gennemsnittet. Volumenmæssigt ser vi stadig et
stort sparepotentiale, og den igangværende energikrise har ledt til et stigende ønske og behov
for energieffektiviseringer hos forbrugerne. Synergi sætter fokus på hvad der rører sig inden for
energirenoveringer, set fra et bredere perspektiv.

10.15 FORANKRING AF LØSNINGER OG VIRKEMIDLER I EN TVÆRKOMMUNAL ONE-STOP-SHOP

Arbejdet med energirenoveringer har længe været på dagsordenen, og der er gennem tiden
afprøvet mange tiltag med stor succes. Gate 21 vil i samarbejde med flere kommuner
forsøge at samle best practice i en one-stop-shop med støtte fra ELENA. Gate 21 giver et
overblik samt status på projektet.

11.00 PAUSE
11.10 FINANSIERING AF DET INDLEDENDE ARBEJDE MED ETABLERINGEN AF EN TVÆRKOMUNAL
LØSNING V. CASPER ANDERSEN, GREATER COPENHAGEN EU OFFICEElena adskiller sig fra andre EU-programmer, da der alene er fokus på implementering. Dette
betyder at der skal lægges et stort arbejde allerede inden projektperiodens start. GCPHEU
tilbyder deres medlemmer økonomisk støtte til at forberede EU-ansøgninger. Men hvordan
kommer dette kommunerne til gavn? GCPHEU fortæller nærmere om mulighederne.
11.30 SESSION: DET MÅLRETTEDE ENERGITJEK
PITCH: TRANSITION, BODIL ENERGI & ENERGITJENESTENMange kommuner har efterhånden gode erfaringer med energitjek og tænkes naturligt ind som
et væsentligt tilbud til borgerne i det kommende projekt. Vi får korte oplæg fra Transition, Bodil
Energi og EnergiTjenesten. De vil give os indsigt i deres arbejde og løsninger som inspiration til
yderligere diskussion. Vi håber at komme nærmere spørgsmål som: Hvad er behovet? Hvad skal
et energitjek indeholde for at det giver mening? Og hvilke arbejdsopgaver kan/skal varetages af
dem som udfører energitjekket.
12.15 FROKOST
13.00 SESSION: DOKUMENTATION FOR INVESTERINGER & DEN GODE RELATION
PITCH: ALLAN PILGAARD-JENSEN, PROJECT ZEROIndhentning af dokumentation for investeringer kan være en vanskelig men nødvendig opgave.
Processen kræver en tæt kontakt til borgerne og sporbarhed igennem hele processen, fra første
kontakt til endelig investeringer. Project Zero giver os indblik i deres erfaringer og tanker i
projekter fremadrettet. Oplægget bruges som inspiration til efterfølgende diskussion om
hvordan vi skaber en tryg proces for borgeren og gør arbejdet med dokumentation nemt for
alle involverede aktører.
13.45 PAUSE
13.55 SESSION: BANKERNES ROLLE I JAGTEN PÅ ENERGIFORBEDRINGER
OPLÆG: V. JOSSI STEEN-KNUDSEN, BEHAVIOURAL CONSULTANT.Økonomi og finansiering er afgørende nøgleord hvis vi skal indfri potentialet for
energirenoveringer i private boliger og en lang række besparelser er allerede blevet mere
rentable. Derfor er der behov for at optimere den nuværende rådgivning til at understøtte
boligejerne i at søge finansiering. Et godt samarbejde mellem banker og den tværkommunale
one-stop-shop kan være med til at skabe trygge rammer for fremtidige investeringer. I denne
session vil vi i fællesskab forsøge at komme nærmere hvad et samarbejde kræver og hvilken
værdi det skaber.
14.50 OPSAMLING OG NÆSTE SKRIDT

 

Praktisk:

Mødet finder sted i Gate 21 den 25. maj, 2023 kl. 09:30 – 15:00. Det vil blive serveret kaffe og croissant ved ankomst samt frokost. Tilmeld dig via nedenstående link:

Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist er 23.maj. Begrænset antal pladser

 

Har du spørgsmål?

Hasnain Aslam, Senior projektleder | Gate 21
Telefon: 2421 4298
hasnain.aslam@gate21.dk

Arrangementet afholdes i regi af projektet RoundBaltic og er støttet af Europa-Kommissionens “Horizon2020”, Stronghouse og Energi på Tværs.

Detaljer

Dato:
25. maj
Tidspunkt:
9:30 - 15:00