Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Temadag: Markedsplads med værktøjer og platforme for cirkulært byggeri og bæredygtig jordhåndtering

30. maj 2022 // 9:00 - 15:00

Værktøjer og platforme til cirkulært byggeri og bæredygtig jordhåndtering

Den 30. maj slog vi dørene op til en markedsplads med værktøjer og platforme for genbrugsmaterialer, der kan understøtte kommunernes arbejde med cirkulært byggeri og en mere bæredygtig jordhåndtering.

Vi skal blive meget bedre til at bygge cirkulært, samt mindske ressourceforbruget og bruge overskudsjord igen, men vi mangler redskaber og konkrete værktøjer og data. Derfor fremviste vi på denne dag 14 forskellige værktøjer og platforme på en markedsplads.

Du kunne for eksempel blive klogere på, hvordan et prognoseværktøj kan bruges til at forudsige kommende mænger overskudsjord, hvordan et interaktivt dialogværktøj kan forbedre bæredygtigheden i lokalplaner, og hvordan fem forskellige platforme, både svenske og danske, kan bruges til at indkøbe og sælge genbrugsmaterialer.

Derudover var der to scener, hvor man hele dagen kunne høre små præsentationer ved eksperterne bag værktøjerne. Sideløbende kunne man på den store markedsplads, dykke dybere ned i og afprøve de forskellige værktøjer, for at finde ud af, hvordan man kan bruge dem til at kvalificere sit arbejde med at sikre bæredygtig jordhåndtering og få gennemført cirkulært byggeri.

Om eftermiddagen inviterede vi på studietur til det ambitiøse cirkulære byggeri Børnehuset Svanen i Gladsaxe Kommune.

 

Arrangementet var åbent og gratis for alle. Det var arrangeret i et samarbejde mellem de to netværk: ‘Lærings-og Erfanetværket for Offentligt Cirkulært Byggeri’ og ‘Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer’.

 

Find præsentationer ved at klikke på værktøjerne herunder

 


VÆRKTØJER

Roadmap for implementering af strategi og prognoser for overskudsjord, sekundære råstoffer og byggematerialer Roadmap for implementering af strategi kan formidle på en overskuelig måde hvilke politiske mål (eller blot mål) der er ambitionsniveauet og hvilke midler og indsatser der sættes ind med for at indfri disse mål.
En prognose kan understøtte den tidlige planlægning, da den bidrager med viden omkring hvor store mængder der kan forventes at blive bragt på markedet samt hvor og hvornår materialerne forventes produceret. Den kan være med til at sætte fokus på en tidlig indsats for at reducere de producerede mængder og en plan for hvordan materialerne kan indgå i den cirkulære økonomi.V/ Jette Karstoft, markedschef, NIRAS
GeoAtlas Live GeoAtlasLive er en brugervenlig webbaseret boringsdatabase, der henter oplysninger om Danmarks undergrund fra mere end 750.000 boringer og 100 3D modeller på landsplan. Med GeoAtlasLive har du allerede i planlægningsfasen, på en given lokalitet, en relativ stor viden om områdets geologi og hvad du som bygherre kan forvente i forhold til fundering, afledning af vand under og efter byggeriet, miljøforhold, brug og genbrug af råstoffer, jordhåndtering og meget meget mere. Viden der er rigtig vigtig i forhold til projektering og gennemførsel af bæredygtige og cirkulære byggerier.

V/ Tina Baastrup Damgaard, Teamchef Miljø, Geo

SCALGO Live Med SCALGO Live er det nemt og hurtigt at skitsere ændringer i terræn såsom udgravning til fundament, anlæg af støjvold, diger, grøfter, bassiner mm. SCALGO Live udregner automatisk hvor mange m3 der skal tilføjes/fjernes for at realisere terrænændringerne og visualiserer hvordan ændringerne påvirker vandstrømme på terræn.

V/ Sara Lerer, Markedsansvarlig, SCALGO

Power BI Power BI gør det muligt at få indsigt i dine eksisterende data igennem stærke rapporter og dashboards, som let får budskabet frem. Det er et værktøj til at visualisere data på en struktureret måde og udføre root-cause analyser på sin data. Data kan eksempelvis være jordmænger, fragtruter, genanvendelsesgrader, CO2-reducering mm. Med Power BI kan du bruge drag’n’ drop-funktionen til at dykke dybt ned i dine data, for at finde tendenser, sammenhænge og afvigelser.

V/ Christina Juulmann, Intelligence Technology Specialist Microsoft Danmark

Circular Building Toolkit Arup har sammen med Ellen MacArthur Foundation udviklet Circular Buildings Toolkit for at hjælpe designere, bygherrer og -ejere med at forstå, hvordan de kan indføre en langt mere bæredygtige måde at skabe det byggede miljø på. The Circular Buildings Toolkit er et sæt praktiske strategier og tiltag, der kan hjælpe dig med at praktisere cirkulær økonomi med tillid og sikkerhed, der er understøttet af et voksende bibliotek af eksempler fra den virkelige verden. Værktøjet er desuden udviklet så det benytter europæiske standarder og taxanomier såsom Level(s) og EU Taxanomien.

V/ Stine Kolding, Konsulent, Arup

Bæredygtighedsværktøj Bæredygtighedsværktøjet til lokalplaner er et interaktivt dialogværktøj der anvendes i dialogen med bygherre ved tilblivelsen af nye lokalplaner. Værktøjet indeholder 26 konkrete initiativer til hvordan bæredygtigheden i den givne lokalplan kan forbedres. Et af seks temaer omhandler cirkulært byggeri, hvor initiativerne ”Eksisterende konstruktioner”, ”Mulighed for omdannelse”, ”Materialer med lav miljøpåvirkning” og ”Multifunktionelle byrum” alle bidrager med forslag og inspiration til, hvordan lokalplansprojektet kan blive mere cirkulært.

V/ Frederik Fenger Petersen, Projektleder, Byplan Nord, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

CO2-beregner I projektet CityLoops, har Roskilde Kommune udviklet en CO2-beregner, der kan bruges til at beregne og sammenligne CO2-besparelsespotentialet ved forskellige måder at behandle materialer samt jord på:  genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse uden nogen cirkulære handlinger. Beregneren kan bruges til at understøtte de cirkulære valg, i en planlægnings-og beslutningsproces af nedrivnings-og renoveringsprojekter, ved at sætte konkrete tal på CO2-besparelsespotentialet ved de cirkulære handlinger.

V/ Roskilde Kommune

Ressourcekortlægning og selektiv nedrivning En vejledning der forklarer, hvordan en selektiv nedrivning kan udføres for at udvælge og bevare værdien af ​​bygningskomponenter og materialer med genbrugs- eller genbrugspotentiale. Den kan anvendes ved planlægning af nedrivningsprojekter med tilstrækkelig tid og koordinering mellem aktører. Screeningsproceduren beskriver, hvordan man identificerer og vurderer restværdien af ​​en komponent eller et materiale, mens det selektive nedrivningsværktøj giver vejledning til at håndtere materialefjernelse og -behandling.

V/ Erik Krogh Lauritzen

BygCirkulært – national paraplyportal Der findes i dag en del digitale platforme til salg af sekundære byggematerialer og flere er på vej. Derfor ønsker vi at udvikle en paraplyplatform, hvor køber kan søge på tværs af de enkelte sider og få et overblik over udbuddet af genbrugs materialer som fx mursten eller termoruder indenfor et geografisk område – i stil med Boligsiden. Paraplyplatformen vil understøtte udviklingen af markedet ved at synliggøre de mængder der er til salg og gøre det nemt at finde en virksomhed der ligger inde med de ønskede materialer. Gladsaxe og Århus Kommune, WeBuildDenmark og Region H står bag initiativet – i samspil med andre gode kræfter i BygCirkulært netværket.

V/ Pernille Kernel, Region Hovedstaden

GreenDozer GreenDozer.com vil bidrage til at løse det grundlæggende problem, at brugte byggematerialer i høj grad bliver sendt til skrot fremfor at blive genbrugt. Kom og hør om hvordan GreenDozer.com arbejder på at gøre byggeriet mere bæredygtigt, og hør hvordan du selv sælger eller finder genbrugte byggematerialer til dit næste projekt.

V/ Jan Rohde, Direktør og stifter

Palats Palats is the number 1 mobile app in Sweden for stocktaking of building materials and inventory. With Palats, properties are digitized prior to a renovation, relocation or a demolition, so that material and inventory can be tracked and managed in a circular way. We are on a mission to improve the feasibility and profitability of reuse in the construction and real estate industry.

v/ Ellen Gellerbrant, Business Developer

CC Build Nätverksforum för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad, erbjuder tjänster och produkter inom cirkulärt byggande og digital plattform som stöttar både internt och externt återbruk, inklusive produktbank, värdeanalys, kvalitetskriterier och mycket mer.

V/ Jeanette Green, Gruppchef affärsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet

Loopfront Our cloud based platform makes it easy to give materials new life! It supplies your organization with a tool to succeed with self service in managing circular processes effectively – from Reuse Survey and documentation, to collaboration, logistics and ESG reporting. Our goal is to reduce global material waste and stop the continuous extraction of natural resources.

V/ Michael Curtis, CEO och grundare Loopfront A/S och Anna Forsberg, Country Manager/CEO Loopfront AB


PRAKTISK INFORMATION

Tid: 30. maj 2022, klokken 09:00 – 15:00 (inkl. studietur)
Sted: Hos Gate 21, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund, Auditoriet.

Spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Nicole Josephine Olsen
nicole.josephine.olsen@gate21.dk

 

                                                                

Detaljer

Dato:
30. maj 2022
Tidspunkt:
9:00 - 15:00
Begivenhed Kategori: