En bygnings totaløkonomi langsigtede økonomi, energiforbrug og brugsmuligheder fastlåses ofte på et meget tidligt stadie i renoveringsprocessen. Mange beslutninger træffes alt for ofte uden at bygningen er vurderet som en helhed, erfarer Plan C.


Plan C’s partnere har derfor udviklet Totalværdimodellen, der skal give bygherrer og beslutningstagere redskaberne til at gennemføre en bevidst beslutningsproces, et bedre overblik over helhedsløsninger, samt dokumentation for at de trufne beslutninger.


Men er modellen brugbar? Og er der noget, vi har glemt at tage højde for? Det vil vi gerne høre jeres mening om.


Plan C vil derfor gerne inviteres på besøg hos jer for at fremlægge modellen og høre jeres input.


Mødet tager to-tre timer og har følgende dagsorden:  1. I fortæller om jeres måde at håndtere de indledende beslutningsprocesser på.
  2. Vi gennemgår Totalværdimodellen.
  3. I kommer med input til Totalværdimodellen.

I får mulighed for at påvirke den endelige Totalværdimodel, og I får mulighed for at reflektere over jeres egen metode sammen med os.


Tilkendegiv jeres interesse ved at sende en e-mail til projektleder Charlotte Schunck  fra Plan C.


Se den foreløbige udgave af Totalværdimodellen