I projektet bruges Hue-pærer fra Philips, der kan programmeres til at lyse i præcis den farve og styrke, der ønskes. Under forsøget er der dog kun gjort brug af forskellige typer af hvid. Foto: Iben Winther Orton.
 

Af Helle Bygholm

Der er i disse år en voksende opmærksomhed på lysets helende og sundhedsfremmende effekter. Det er netop de effekter, Gate 21-projektet ”Udvikling af energieffektivt og helbredsfremmende lys til ældresektoren” undersøger. I projektets forsøgsfase, som startede i oktober 2013, har 29 borgere over 65 år i Albertslund fået installeret døgnrytmeunderstøttende LED-belysning. Nu indledes projektets anden fase, hvor de indhentede data vil blive analyseret for at finde ud af, om LED-belysningen har haft en gavnlig effekt på de ældres trivsel.

 

”Tidligere forsøg har primært været gennemført på hospitalsstuer, psykiatriske afdelinger og lignende, hvor beboere ofte opholder sig indendørs og derfor ikke får den nødvendige mængde dagslys, der skal til for at regulere kroppens døgnrytme. I det her projekt undersøger vi, om døgnrytmeunderstøttende LED-belysning også har en positiv effekt på ældres trivsel ude i den virkelige verden. Vi forventer derfor, at resultaterne fra projektet kan bidrage med ny viden inden for området,” udtaler projektleder Ida Maj Emborg.  

 

Vejen til bedre lys
I forbindelse med forsøget blev der opsat LED-belysning to centrale steder i de udvalgte hjem – ved spiseområdet og soveværelset. Områderne blev udvalgt, da projektgruppen vurderede, at det er her, beboerne primært opholder sig i morgen- og formiddagstimerne, og da det er i det tidsrum, at lysets styrke og farvesammensætning har størst indflydelse på døgnrytmen.

Forsøget har bestået af to forskellige lysscenarier, som forsøgspersonerne er blevet eksponeret for i tilfældig rækkefølge. I begge scenarier har lysets styrke varieret over dagen, men i tidsrummet fra forsøgsdeltagerne er stået op til kl. 13 har lysets farvesammensætning været forskellig. De ældre blev i forsøget udsat for begge lyssætninger for at udelukke, at det kun var den øgede mængde af lys, som påvirkede forsøgspersonerne.

 

Projektet er støttet af ELFORSK med 1.990.214 kr.