Plan C projektet skal vise, at nye LED lamper giver bedre lys og mindre energiforbrug end nu.


Når eleverne ovenpå efterårsferien møder op på Grøndalsvænge skole, vil lyset falde anderledes på dem og deres bøger. I hvert fald i de klasselokaler, der er med i Plan C’s forsøg med installation af LED-armaturer som metode til at mindske energiforbrug og samtidig forbedre elevernes komfort, indeklima og koncentrationsevne.


Bedre lys – mere koncentration
Forsøget foregår ved, at ét klasselokale vil have lysarmaturer fra 80’erne, et andet nye lysstofrør og det tredje vil få installeret nye LED-armaturer i nedsænkede lofter. Fra november til marts vil kontinuerlige målinger af lysmængde og –styrke samt energiforbrug og støjniveau i de tre lokaler blive sammenlignet med test af elevernes præstation og koncentration i regne/skrivetests.


Lyset justerer selv ved overskyet
Sammen med de nye LED-lamper får klasselokalerne installeret 4 sensorer, der registrerer mængden af dagslys i alle hjørner af rummet. Systemet sammenligner lysindfaldet med de lovfæstede krav til Lux-tallet, og justerer løbende på lampernes styrke, hvis solen bryder frem eller gardinerne trækkes for. På den måde sikres konstant optimalt lysniveau for eleverne og minimalt strømforbrug i lokalet.


Koncept til alle danske skoler
Projektleder Per Boesgaard fra Plan C forklarer om formålet med projektet:

Partnerne sigter mod at skabe et konkret koncept for belysning, der kan bruges bredt i de danske skoler. Projektet skal vise, at LED-lys ikke blot sparer energi og penge, men også gør det mere behageligt – og lærevenligt – for eleverne at være i skolens lokaler.

Projektet er skabt i Gate 21 -regi af Plan C-partnerne Schneider Electric, COWI, Københavns Ejendomme og Danmarks Tekniske Universitet i i samarbejde med Philips og Grøndalsvænge skole.


Af Laust Hallund