Kemp & Lauritzen-koncernen har besluttet, at der på hovedkontoret på Roskildevej 12 i Albertslund i indeværende år skal foretages energirenoveringer og energioptimeringer på en lang række områder, heriblandt:

  • Optimering af belysning
  • Udskiftning af tre stk. ventilationsanlæg
  • Udskiftning af 19 stk. pumper
  • Udskiftning af to stk. varmtvandsbeholdere
  • Etablering af solvarmeanlæg
  • Optimering af udsugningsanlæg
  • Ny isolering af varmerør
  • Nye katalyse- og blødgøringsanlæg
  • Etablering af EMS system – "Energy Management System" til registrering, overvågning og analyse af energiforbruget for her igennem bl.a. at få større fokus vigtigheden af en energirigtig adfærd hos medarbejderne

Virksomheden forventer at opnå en besparelse på 32 % af de samlede energiomkostninger. Samtidig har Kemp & Lauritzen fokus på, at der skal arbejdes for en fortsat forbedring af arbejdsklimaet.

Udover de bygnings- og driftsmæssige optimeringer, forventer virksomheden via deltagelsen i Carbon 20 projektet at opnå besparelser på dieselforbruget og dermed CO2-udledningen forbundet med vognparken.

Kemp & Lauritzen har mange års erfaring i at gennemføre alle former for energioptimeringsopgaver.

Læs mere på www.kemp-lauritzen.dk