Skal kommunerne råde over energisparemidlerne for at kunne facilitere energibesparelser i mindre virksomheder? Det spørgsmål blev debatteret, da paneldeltagerne Kamilla Thingvad fra Dansk Energi, Frank Korsholm fra Håndværksrådet og Eske Groes fra Kommunernes Landsforening tørnede sammen ved Carbon 20's afslutningskonference. Foto: Gate 21.

Af Helle Bygholm

I dag har energispareindsatsen tilbøjelighed til at favorisere store energiforbrugere, da det er hos dem, samfundet opnår den mest omkostningseffektive CO2-reduktion. Det vil KL nu ændre på ved at involvere kommunerne.

”Kommunerne skal påtage sig rollen som facilitator for at udvikle gode, lokale aftaler om energibesparelser De skal organisere og koordinere kontakten mellem virksomhederne, energirådgiverne og andre relevante interessenter. Kommunerne har den store fordel, at de kender lokalområdet og de lokale aktører, og de vil derfor have let ved at påtage sig denne rolle,” siger Eske Groes, kontorchef i Kommunernes Landsforening.

Anledningen til den nye retning fra KL’s side er Carbon 20’s afslutningskonference ”Grøn omstilling gennem partnerskaber”, der blev afholdt den 15. november 2013. Her var fordelingen af energisparemidlerne til debat mellem Kommunernes Landsforening, Håndsværksrådet og Dansk Energi.

”Det er godt at se, at KL har lyttet til erfaringerne fra Carbon 20-projektet, der viser, at der er et stort uudnyttet potentiale for energibesparelser. Der er derfor god logik i KL’s nye model, hvor en del af energisparemidlerne er øremærket til de små og mellemstore virksomheder. Jeg håber, at miljøminister Ida Auken vil tage forslaget med hjem fra konferencen i dag til hendes regeringskolleger, så den nye model kan blive integreret i den kommende klimalov,” udtaler formand for Green Cities og medlem af Københavns Borgerrepræsentation Peter Thiele.

Et stort potentiale
Carbon 20 projektet har udviklet en model for virksomhedssamarbejde om energibesparelser. Samtidig er de kommunale miljø- og tilsynsmedarbejdere blevet trænet  i  at facilitere energibesparelser i de lokale virksomheder.

På tre år har de deltagende virksomheder i gennemsnit sparet ca. 22 % CO2 ved hjælp af Carbon 20-modellen. Der  ligger  et stort potentiale i, at flere kommuner igangsætter et lignende samarbejde med deres lokale virksomheder.

Du kan finde præsentationerne fra konferencen ”Grøn omstilling gennem partnerskaber”  her.