KL-sekretariatet

KL arbejder med Smart City aktiviteter i den Fælleskommunale og Fællesoffentlige digitaliseringsindsats samt i KLs Teknologisprings initiativ. På alle tre områder skal der arbejdes for, at digitale teknologier kan bidrage til at løse udfordringer for byer, landsbyer og landområder samt medvirke til større digital parathed og forståelse for dataanvendelsens positive sider og muligheder.

Næsten alle kommuner har Smart City projekter, og flere undersøgelser har vist, at mange projekter har svært ved at overleve de indledende projektfaser. Ved at bygge på den omfattende vilje til samarbejde, bringe parterne sammen og bygge videre med de værktøjer, som allerede er udviklet i Smart City regi, er betingelserne for levedygtige projekter og samarbejder til stede.

KL og Gate 21 har indgået samarbejdsaftale om sekretariatsfunktionen vedrørende udvikling af fire udvalgte udviklingsområder/projekter:

  • Smart Mobility
  • Mere smidig trafikafvikling i rundkørsler og kryds
  • Lys og adfærd
  • Let parkering

KONTAKT

Projektleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk

Varighed

Marts 2019 – December 2020

Partnere

Gate 21, KL.

Nyheder