af | mar 1, 2016

”Nyuddannede håndværkere mangler et grundlæggende materialekundskab. En tømrer er for eksempel ikke klar over, at rå granplanker holder mindst lige så godt som imprægneret træ. Murerne har ikke lært om fordelene ved at bruge hydraulisk kalk frem for cement, og malerne kender ikke sundhedskonsekvenserne ved at bruge plastikmaling,” fortæller Lars Jørgensen, direktør i byggevirksomheden Egen Vinding & Datter, der gennem 25 år har specialiseret sig inden for økologisk byggeri.

Egen Vinding & Datter og andre danske entreprenørvirksomheder efterlyser nyuddannede håndværkere med viden om bæredygtigt byggeri. Det viser Henning Larsens Architects undersøgelse ”Bæredygtighed på de tekniske skoler” fra 2014. For at drøfte hvordan eleverne klædes bedre på til at bygge bæredygtigt, har Gate 21-projektet Connecting People for Green Skills i 2015 samlet repræsentanter fra erhvervsskolerne og byggebranchen. Og her er der særligt blevet peget på at øge elevernes kendskab til bæredygtige materialer og på tværfagligt projektarbejde.

Bæredygtighed på skoleskemaet

I september 2015 trådte den nye erhvervsskolereform i kraft. Den indeholder nye krav om, at elever på teknisk skole skal lære om bæredygtigt byggeri. Men hvad det helt præcist er, som faglærerne skal udfylde undervisningstimerne med – det hersker der tvivl om i skolemiljøet.

”Begrebet bæredygtighed er ikke så konkret, når vi står med det i undervisningssituationen. Hvis vi skal undervise i det, så skal det defineres mere specifikt”, mener faglærer Jens Kjartan Mogensen fra Københavns Tekniske Skole.

Og her giver drøftelserne i projektet Connecting People for Green Skills nogle bud på, hvilke elementer undervisningen kan indeholde.

Opbygning af fælles casebank

Henning Larsen Architects anbefaler eksempelvis, at erhvervsskolerne opbygger en fælles case bank med eksempler på praksisorienterede og problembaserede cases om bæredygtigt byggeri.

”Dette kunne foregå via den eksisterende ’Undervisningsbank’, hvor erhvervsskolerne i dag finder undervisningsmaterialer. Her mangler i dag opdaterede undervisningsmaterialer om bæredygtighed og vejledninger i, hvordan man bruger materialerne,” fortæller Signe Kongebro, der er initiativtager til undersøgelsen ”Bæredygtighed på de tekniske skoler” og leder af Henning Larsens bæredygtighedsafdeling.

Større viden om materialer

I mellemtiden har direktør Lars Jørgensen valgt selv at oplære lærlinge og tømrersvende i bæredygtigt byggeri. Ansatte i Egen Vinding & Datter oplæres i at vurdere materialers livscykluspåvirkning, hvilket vil sige energiforbrug og miljø- og arbejdsmiljøkonsekvenser forbundet til byggematerialers: udvinding, forarbejdning, byggefase, driftsfase og nedrivning. En tilgang, som han med fordel mener, vil kunne bruges på de tekniske skoler. Og faglæreren er enig:

”Som faglærer er det svært at holde sig fuldstændig up-to-date på de nyeste byggematerialer og deres bæredygtighedsprofil. Men vi kan lære eleverne metoder til at vurdere materialernes bæredygtighed og tage kritisk stilling til brugen af dem,” siger Jens Kjartan Mogensen.

Én ting er han dog ikke i tvivl om. Kompetencer inden for bæredygtigt byggeri er ikke klaret med noget, der minder om en temauge.

”Emnet skal i højere grad masseres ind i huden under hele skoleforløbet blandt andet gennem tværfagligt projektarbejde,” mener han.

Klar til det virkelige arbejdsliv

”Interessen for mere tværfagligt projektarbejde deles af mange fagskolelærere,” fortæller Signe Kongebro.

”I det virkelige arbejdsliv skal du kunne løse problemer og samarbejde med andre faggrupper. Det skal undervisningen på teknisk skole også afspejle. Samtidig vil tværfagligt projektarbejde kunne bidrage til at nedbryde den tendens til silotænkning, der eksisterer i byggebranchen i dag,” fortæller hun.

Læs mere om Connecting People for Green Skills

Anbefalinger til undervisning i Bæredygtigt Byggeri

Projektet Connecting People for Green Skills har i 2015 samlet fremtrædende repræsentanter inden for erhvervsskoleområdet og byggebranchen for at drøfte, hvordan erhvervsskolerne klæder eleverne på til at bygge bæredygtigt. Det er der kommet følgende anbefalinger ud af:

 

  • Der bør udvikles fælles undervisningsmaterialer om materialers livscykluspåvirkning – det vil sige konsekvenser af byggematerialers: udvinding, forarbejdning, byggefase, driftsfase og nedrivning.
  • Eleverne skal have mere problemorientret og tværfagligt projektarbejde igennem hele skoleforløbet.
  • Der skal opbygges en fælles casebank med eksempler på praksisorienterede og problembaserede cases.
  • Der skal oprettes testlaboratorier på skolerne, hvor elever kan eksperimentere med brugen af nye og alternative byggematerialer.