Klar, parat til 5G

I Danmark har vi i mange år været dygtige til at tage ny teknologi i brug. Det digitale område er i rivende udvikling, og der introduceres løbende nye løsninger på markedet, hvilket giver bedre og hurtigere tjenester til forbrugere og virksomheder. I de kommende år vil udviklingen ikke mindst dreje sig om at få 5G-mobilteknologi bredt ud i det danske samfund. Forventningerne er enorme til den lynhurtige netværksteknologi, som er på vej på markedet.

5G skal bane vejen for udbredelsen af IOT, der får stor betydning for blandt andet nedsættelsen af energiforbruget for private og i erhvervslivet. Klar Parat til 5G har til formål at understøtte udrulningen af 5G med fokus på at adressere nogle af de udfordringer, der kan være – eksempelvis håndteringen af masteopsætningen, borgernes bekymringer samt identificere samfundsmæssige behov og gennemføre testcases, som kan fremskynde udrulningen af 5G og dermed styrke grundlaget for en hurtigere digital omstilling i hele Greater Copenhagen.

 

Projektets vigtigste leverancer:

  • Styrke samarbejdet på tværs af Greater Copenhagen om udrulning af 5G
  • Teste om 5G kan understøtte bredbåndsopkobling til alle
  • Vidensdeling om konkrete samfundsmæssige behov og modning af projektideer, som kan understøtte 5G-udrulning på tværs af Greater Copenhagen, Danmark og Europa – dvs. gennemføre 5G-testcases både i Danmark og Sverige.
  • Styrket kommunikation til og med borgerne i Greater Copenhagen om 5G, herunder helbredsmæssige bekymringer.

 

Forventede resultater:

  • Der er etableret et samarbejde på tværs af Greater Copenhagen om udrulning af 5G, der inkluderer relevante nationale, regionale, kommunale og private aktører.
  • Der er gennemført test af om hvorvidt 5G kan understøtte bredbåndsopkobling i mindst ét yderområde.
  • To til fire 5G-løsninger er implementeret i DOLL + andre relevante steder i Greater Copenhagen geografien med henblik på test og demonstration.
  • Der er modnet mindst én innovativ projektidé, der kan understøtte 5G som løsning på samfundsbehov.
  • Der er etableret et fælles netværk, der hjælper med kommunikation til borgere om udrulning af 5G, evt. i regi af vidensforum som indgang i Danmark og en relevant aktør på den svenske side.

KONTAKT

Projektleder
Maja Yhde

maja.yhde@gate21.dk

Varighed

Maj 2020 – Oktober 2021

Partnere

Gate 21, Region Hovedstaden, DOLL Living Lab