Klar til Smart Vækst

Den smarte vej

Digitalisering af byrum åbner op for en række nye muligheder og potentialer, hvor implementering og brug af løsninger kan gøres langt mere behovsstyret. Optimering af drift og ikke mindst øget serviceniveau kan være blandt de forventet gevinster. Med fokus på veje, anlæg og pladser, der udgør store dele af byrummet, vil vi udfolde de nyeste muligheder inden for sensorer, styresystemer, brug af data og den digitale infrastruktur. Vi vil arbejde med vurdering af de gode løsninger og inddrage relevant ekspertviden.

Der tages udgangspunkt i relevante cases og behov i kommunerne, kvalificering af mulige løsninger med sigte på et øget beslutningsgrundlag.