Klar til Smart Vækst

Smarte affaldsløsninger til den ressourcebevidste by

Kommuner gør en stor indsats for at tilbyde borgere og virksomheder gode ordninger for dagrenovation med en så høj andel af genanvendelse som muligt. Men der er store forskelle på de kommunale løsninger og effekten i forhold til genanvendelse, omkostninger og hvor store potentialer der er for at forbedre kvaliteten af de kommunale affaldssystemer yderligere.

Forløbet vil berøre de muligheder, der er for at bruge sensorer og dataløsninger til at gøre affaldsspanden smart og optimere indsamling efter behov, så vi undgår overfyldning og samtidig optimerer transportarbejdet. Hvad koster det? Hvordan kan digitale data bruges til i højere grad at motivere og informere borgere og virksomheder om effekten af kildesortering og genanvendelse?