Klimaforandringer på skoleskemaet

 

Klimaforandringer kalder på fælles handling. Både gennem politiske beslutninger og gennem bred folkelig deltagelse – globalt og lokalt.

For at opnå reel forandring må bæredygtighed på skoleskemaet og tænkes som en dannelsesproces. Bæredygtig dannelse handler blandt andet om at forestille sig anderledes fremtider, at forholde sig til egne og andres normer og reflektere over egen situation og evnen til sammen at skabe helhedsløsninger.

Bæredygtig dannelse handler på den måde i høj grad om at udvikle evnerne, kompetencerne og ikke mindst motivationen til selv at handle og bidrage til en grøn omstilling af samfundet. Der skal nemlig handling bag ordene for at skabe forandring, ikke kun viden.

Lyder KlimaChallenges som en spændende og anderledes måde at bringe den bæredygtige dannelse ind i klasselokalet?

Download Lærervejledningen her og se, hvilke forløb der kan indgå i undervisningen.

Skab indblik i hverdagens vaner

Hvad er sammenhængen mellem vores adfærd og de globale temperaturstigninger? Hvad kan vi som borgere gøre? Giver det overhovedet mening at gøre noget? Og hvis det gør; på hvilke områder har vores ændrede vaner så størst effekt på den grønne omstilling?

KlimaChallenges NU er med til at skabe opmærksomhed omkring og indsigt i vores dagligdagsvaner klimamæssige CO2-fodaftryk. Der er fokus på både direkte CO2-fodaftryk gennem vores adfærd og indirekte gennem virksomheders produktion af de varer, vi forbruger. Ved at mindske vores forbrug og ændre vores vaner kan vi mindske vores CO2-fodaftryk med flere størrelser!

Med et faglig afsæt og gennem kreativ formidling får eleverne en forståelse af, at de kan påvirke deres eget CO2-aftryk ved at ændre vaner.

Forløbet forbinder på den måde viden om det omgivende samfund til elevens eget liv og giver anledning til handling, deltagelse og medansvar – og bidrager på den måde til elevernes bæredygtige dannelse.

Temaer

De fem temaer er udvalgt på baggrund af kommunernes klimaplaner.

Du kan sammen med eleverne vælge at arbejde sammen med alle temaerne eller blot med nogle udvalgte.

KlimaChallenge NU som del af undervisningen

 

SAMFUNDSFAG

 • ”Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst.”

GEOGRAFI

 • ”Eleven kan med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse”
 • ”Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb.”

DANSK

 • “Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.”
 • “Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.”

FYSIK/KEMI

 • ”Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.”
 • ”Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles.”

MATEMATIK

 • “Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger.”

FÆLLES FOR NATURFAGENE

 • ”Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.”
 • ”Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag.”

MEDIER (VALGFAG)

 • “Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner.”
 • “Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv.”

Lærervejledningen

Herunder kan du tage et kig i lærervejledningen til skoleforløbet med KlimaChallenges NU.

Elevmateriale

Herunder kan I tage et kig på det samlede elevmateriale, hvor alle temaerne indgår.

Hvis kun få af temaerne er relevante for din/jeres undervisning kan de enkelte temafiler hentes via linkene i sidebaren.

 

KONTAKT


Projektleder
Lea Knudsen

lea.knudsen@gate21.dk

Temafiler

Herunder kan du downloade de enkelte temafiler:

 

Klimachallenges NU er støttet af