Klimamål i kommunernes fysiske planlægning

Flere af Gate 21’s partnerkommuner efterspørger et mere helhedsorienteret greb på byens udvikling set ud fra den grønne omstilling. Projektet Klimamål i kommunernes fysiske planlægning sætter fokus på centrale områder inden for den fysiske planlægning, der har en væsentlig CO2-effekt.

På trods af at fysisk planlægning kan have en væsentlig CO2-effekt, er fysisk planlægning ikke et tydeligt indsatsområde i de DK2020 klimaplaner, som mange kommuner er i gang med at lave i disse år. Der mangler viden og erfaringsudveksling om den fysiske planlægnings rolle i realiseringen af klimamålene – og inspiration til en mere klimavenlig fysisk planlægning.

Formålet er at samle viden om sammenhænge mellem fysisk planlægning og klimaplanlægning, der kan bidrage til mindskede CO2-udledninger. Projektet munder ud i et inspirationshæfte med best practice cases fra ind- og udland, to workshops med landets kommuner om betydningen af fysisk planlægning for klimamålene samt inspirations- og diskussionsmateriale målrettet politiske udvalg i kommunerne.

Projektet udføres i et samarbejde med KTC, Dansk Byplanlaboratorium og støttes af Realdania.

 

 

KONTAKT

Chefprojektleder
Sif Enevold

sif.enevold@albertslund.dk

Varighed

Marts 2021 til juli 2021

Partnere

Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Dansk byplanlaboratorium, CONCITO, Gate 21