Klimamål i kommunernes fysiske planlægning

Flere kommuner Gate 21’s partnerkommuner efterspørger et mere helhedsorienteret greb på byens udvikling set ud fra den grønne omstilling. Der peges både på behov for at se endnu mere på tværs af Gate 21’s indsatsområder og udvikle metoder, der kan understøtte kommunernes arbejde med at træffe valg, som ikke suboptimerer i udvalgte sektorer.

Nogen af de spørgsmål, der stilles er, hvilken byudvikling der er mest CO2-neutral, hvilken byudvikling der bedst fremmer verdensmålene, om DGNB er et godt redskab til at fremme bæredygtig byudvikling mv. Samtidig indgår byplanlægning og byudvikling i stadig større omfang som led i konkrete projekter, som allerede er en del af Gate 21’s portefølje.

I projektet udvikles et hæfte, der kan bidrage til kommunernes arbejde med planlægning og byudvikling, og som understøtter DK2020. Projektet har til formål at belyse temaerne i den fysiske planlægning, der vil bidrage til grøn omstilling og CO2–reduktion. Dette skal underbygges med konkrete cases og emnerne vil blive underbygget med kendt viden, hvor den er til stede.

 

KONTAKT

Chefprojektleder
Sif Enevold

sif.enevold@albertslund.dk

Varighed

Marts 2021 til juli 2021

Partnere

Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Dansk byplanlaboratorium, CONCITO, Gate 21

Nyheder