Affaldssortering er godt for økonomien, miljøet og klimaet.
Det overordnede emne for mødet var ressourcegenanvendelse og sortering af affald i erhvervssammenhæng. Hvordan man kan genbruge de ressourcer man har, inden de bliver til affald og hvordan man sorterer og genbruger det, der allerede er blevet til affald, var et af emnerne. For der er mange fordele ved at bruge ressourcerne bedre både i forhold til økonomi, miljø og klima.


Oplægsholderne præsenterede flere forskellige vinkler på det at genbruge ressourcer og affald.
Læs mere om arrangementet her>>>