Af Signe Munch-Pedersen

Med direkte reference til de opnåede CO2-besparelser i Formel M-kommunernes erhvervsnetværk har Regeringen, med støtte fra SF og Enhedslisten, netop afsat 6 millioner kroner til at etablere et forpligtende samarbejde med 25-30 af de største danske virksomheder.

 

I netværket skal konkrete tiltag om for eksempel drivmidler, mobilitet og adfærd mv. afprøves, og nye innovative transportløsninger skal afprøves.

Samarbejde med kommune og nabovirksomheder er vigtigt
Partnerne bag Formel M-projektet er meget tilfredse med at se, at Formel M-resultaterne har bidraget til et nationalt initiativ, som kan videreføre at virksomheder involveres i løsninger for bedre og mere energieffektiv mobilitet.


”Vi bidrager gerne med viden og erfaringer til klimapuljens initiativ om et erhvervsnetværk. I Formel M fik kommunerne involveret 70 virksomheder i lokale mobilitetsnetværk. Det var tydeligt, at netop et øget samarbejde med kommunen og med nabovirksomhederne var afgørende for deres interesse”, udtaler Søren Krøigaard, direktør i Ballerup Kommune og formand for Gate 21’s nye Advisory Board inden for indsatsområdet Transport.