Både København og Malmø sender snart de første store elbusser ud på byernes veje. Foto: Københavns Kommune
 
Af Maj Marie Carlsen

Kortere opladningstider, mindre batterier og ladestationer nedbygget i vejen, så de ikke skæmmer bybilledet. Det var nogle af de løsninger, som trafikplanlæggere fra København og Malmø blev præsenteret for, da Energi Øresund i oktober holdt workshop om eldrevne busser.

 
“For kommunale planlæggere betyder omlægningen til en fossilfri transportsektor en ny måde at tænke infrastruktur på. Med workshoppen vil vi give kommunerne indblik i tre projekter, der allerede er etableret i andre byer. Vi håber, at deltagerne går hjem med en større indsigt i, hvordan barriererne for udbredelse af elbusser kan overvindes,” forklarer projektleder i Energi Øresund, Maja Baungaard, om baggrunden for workshoppen.
 
Elbusser på vej
Både Malmø og København sender snart de første eldrevne busser ud på vejene. I Malmø planlægger kommunen og Skånetrafikken at teste to eldrevne busser på en lokal strækning i Malmø og en regional strækning til Lund. Inge Melin, der er projektleder i Forvaltning for Vej og Park i Malmö stad fortæller, at kommunen netop er i gang med en undersøgelse af markedet for at finde frem til den bedste løsning.
 
Også i København vil eldrevne busser snart være at se i gadebilledet. Mikkel Krogsgaard Niss, der er projektleder i Team mobilitet i Københavns Kommune fortæller, at kommunen fra november i år tester to store eldrevne busser (på 12 meter), som forventes at køre i almindelig drift i 2014. Kommunen har valgt at teste en løsning, hvor bussernes strøm lagres i batterier, der bliver opladet om natten, når bussen ikke er i drift. I København bliver de to elbussers performance testet på forskellige ruter i tæt trafik med lav fart og mange stop, så man kan vurdere på hvilke ruter de har den største rækkevidde. 
 
Rækkevidde er vigtig
Både Inge Melin og Mikkel Krogsgaard Niss fortæller, at det er vigtigt at klarlægge, hvor langt busserne kan køre på en opladning. 
I København forventer man, at elbusserne, der bliver udstyret med teknologi fra det kinesiske firma BYD, kan køre 200 kilometer på en opladning. 
Hvor hurtigt elbussen kan oplades, og hvordan teknikken påvirker bybilledet er, ifølge Inge Melin, to andre vigtige faktorer, som får betydning for Malmøs valg af løsning.
 
Veludviklet teknologi
På workshoppen blev deltagerne præsenteret for tre elbusløsninger, der er testet i Sverige, Tyskland og Schweiz. 
Fælles for de tre projekter er, at busserne bliver ladet op, mens de er i drift. Og så løser de en typisk udfordring ved elbusser – størrelsen på bussens batteri:
 
”Store batterier er et problem, fordi de er tunge og dyre. Alle tre projekter viser gode bud på, hvordan man kan reducere batteriernes størrelse,” siger Mikkel Krogsgaard Niss og fortsætter: 
 
”Projekterne viser, at der findes veludviklet teknologi til at lade eldrevne busser op, mens de er i drift, hvilket kan reducere batteristørrelsen.”
 
Inge Melin supplerer:
”Projekterne viser, at nogle af de ideer og teknologier, jeg har hørt om, rent faktisk er blevet omsat til virkelige projekter. Det er med til at give projekterne større troværdighed og viser, at det kan lade sig gøre i praksis.”
 
Fokus på faldgruber
For Mikkel Krogsgaard Niss er det primært viden om udfordringer, han kan tage med sig fra workshoppen:
 
”Vi har allerede et godt kendskab til teknologien. Der hvor vi mangler viden, og hvor projekterne kan hjælpe os, er med at se de faldgruber, vi skal være opmærksomme på, når vi tester nye elbusløsninger,” siger han.
 
Som eksempel nævner han belastningen af elnettet: 
 
”At indføre elbusser er ikke bare at sætte et stik i en kontakt. Det er meget mere komplekst, og vil have en stor påvirkning på elnettet. Det betyder blandt andet, at man er nødt til at se på, hvordan man kan fordele belastningen af elnettet.”
 
Malmö stads krav til elbusser:
Batteriopladning
Opladning ved stationer og stoppesteder 
Længde på 12 meter
Egnet til det skandinaviske klima
 
Kilde: Forvaltning  for Vej og Park, Malmö stad
 
Præsentationer fra workshoppen:
Slide InEt 4-årigt projekt i Landskrona, hvor eldrevne busser skal køre dels ved strøm fra luftledninger og dels via batteridrift.
 
PRIMOVEProjekt i Mannheim i Tyskland med eldrevne busser med batterier, der oplades trådløst på busruten, mens bussen er i drift.
 
TOSAProjektet i Geneve i Schweitz med eldrevne busser med batterier, der lades op, mens bussen holder stille ved stoppestedet.
 
 
 
Artikel:
Læs artikel om workshoppen i nyhedsbrevet “Kollektiv Trafik” (s. 18).