Københavns Kommune indtræder som partner i Gate 21 og bliver dermed den sjette kommune i Gate 21´s partnerkreds.

Københavns Kommune har længe haft en klar klimaprofil og med den ny klimaplan, hvor målet blandt andet er at være CO2 neutral i 2025, har Københavns Kommune for alvor vist sig som en ambitiøs klimaaktør på den globale scene.

“Københavns Kommunes mange kompetencer og erfaringer vil få en vigtig rolle i Gate 21´s projekter og være med til styrke Gate 21 som en national spiller i udviklingen af projekter på miljø- energi- og klimaområdet”, siger Jacob Lundgaard, centerchef i Gate 21.