En række virksomheder på Amager og Islands Brygge er samlet i Mobilitetsnetværk Amager af Københavns Kommune. Én af fordelene for kommunen er, at de har fået langt større indsigt i virksomhedernes transportmæssige problemstillinger.


Brian Hansen, områdechef for Trafikplan i Center for Trafik, Københavns Kommune.


”I netværket drøfter vi blandt andet områdets trafikale udfordringer – og her får vi som kommune værdifuld information til de kommunale transportplaner,” forklarer Brian Hansen, områdechef for Trafikplan i Center for Trafik, Københavns Kommune.


Foto: Københavns Kommune


Netværk giver argumenter til mobilitetstiltag
Københavns Kommune har som de øvrige kommuner i Formel M oplevet, at repræsentanterne i erhvervsnetværket kommer fra forskellige områder i virksomhederne, såsom HR, CSR og Facilities Management. 

”Repræsentanterne fra virksomhederne har forskellige udgangspunkter og motiver for at deltage, men fælles for dem er, at de har brug for argumenter hjemme i virksomhederne for at lave mobilitetstiltag som eksempelvis medarbejdercykler og elbiler. Og de argumenter kan vi som kommune give dem gennem netværket,” fortæller Brian Hansen.

Kommunen har blandt andet på netværksmøder fortalt om cykelsuperstier i hovedstadsregionen og inviteret repræsentanter fra delebilsklubber.

Virksomheder vil holde på medarbejdere
Med et nybygget område, som er godt supporteret af offentlig trafik som Metro og busser, tænkte man i kommunen, at der var gode muligheder for at få mange medarbejdere i området ud af bilen og over i mere bæredygtige transportformer. Men netværket gav kommunen indsigt i, at nogle af tilflyttervirksomhederne er bekymrede for at miste medarbejdere.

”Vi har gennem netværket fået en forståelse for, at virksomheder, der flytter en stor mængde af medarbejdere, også er villige til at give dem rigtig gode forhold omkring eksempelvis parkering for at holde på medarbejderne – på trods af ellers gode offentlige transportmuligheder,” fortæller Brian Hansen. Det betyder, at der kan gå nogle år, før medarbejderne tager nye transportvaner til sig.

Kommunens rolle som ”fødselshjælper”
For Københavns Kommune har tankegangen om erhvervsnetværk været en måde at prøve Mobility Management af på:

”Vi taler meget om Mobility Management, men det direkte samarbejde med erhvervsliv og deres medarbejdere har vi meget lidt erfaring med i Danmark. Derfor er det godt for os som forvaltning at prøve det af og finde ud af, hvad der virker og ikke virker, samt finde vores rolle i samarbejdet,” forklarer Brian Hansen. Kommunen har undervejs i forløbet fundet, at deres rolle er at hjælpe, inspirere og skubbe lidt på i forhold til erhvervsnetværket.

Forventer flere netværk i fremtiden
I Københavns Kommune håber de, at de kan tage de gode erfaringer med dialogen og indsigten i virksomhedernes problemstillinger med videre i nye netværk i fremtiden.

”Jeg tror og håber på, at det er et initiativ, der bliver større i Københavns Kommune. I Mobilitetsnetværk Amager er der i øjeblikket cirka 10.000 arbejdspladser. Men der er 350.000 arbejdspladser i kommunen – så hvis vi kan udvide konceptet, vil det virkelig spare noget CO2,” slutter Brian Hansen.


 
Af Lene Ulsted Carlsen