– Med flotte firmabilsordninger og klækkelige kørselsfradrag er der ingen ansatte, der overvejer alternativer til bilen.  Og selvom hver fjerde hollænder har fleksibelt kontorarbejde, så bevæger de fleste sig til og fra arbejde i myldretiden. Begge dele er medvirkende til, at der dagligt er op til 350 km kø på vejene i Holland, fortæller Willem de Jager, der er en af initiativtagerne til det hollandske inivitiativ ”B50 – Smart Work, Smart Travel”, også kaldet SWST.


I netværket SWST samarbejder 1000 hollandske virksomheder i dag med 16 regioner, en lang række kommuner og fagforeninger om at få medarbejdere til at arbejde og transportere sig smart.


´Willem


’Smart’ betyder, at den ansatte fx overvejer: 


1. Om rejsen til møder eller arbejde kan undgås ved at arbejde hjemme, arbejde i en lokal virksomhed eller ved brug af internetkonferencer.


2. Hvordan rejsen til arbejde eller møder kan gennemføres mest bæredygtigt fx ved at skifte mellem forskellige transportformer eller ved brug af samkørsel.


3. Om rejsen til og fra arbejde kan foretages uden for den almindelige myldretid. 


 


 Willem de Jager. Foto: Gate 21


Fleksibelt arbejde skal udnyttes
En ud af fire hollændere har et fleksibelt kontorjob og har dermed mulighed for at arbejde smart.


– Nøglen til mindre trængsel ligger i det fleksible arbejde. Giver virksomhederne mulighed for at lade deres medarbejdere arbejde hvor de vil og når de vil, vil vi ikke bare kunne forbedre medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og familieliv. Hollandske erfaringer viser også, at flere vil gå fra deltid til fuld tid, samtidig med at medarbejderens omkostninger til transport reduceres med 30 procent, fortæller Willem de Jager.


Kør senere og tjen penge
SWST har blandt andet testet, om myldretidstrafikken kan begrænses ved at betale pendlere for at gennemføre deres rejse i bil uden for myldretiden.

3500 pendlere blev i en periode betalt tre euro per tur, for at undgå at køre i et vist tidsrum.


Forsøget viste, at myldretidstrafikken blev reduceret med 21 procent blandt deltagerne. Resultatet har betydet, at det nu anerkendes at positive incitamenter virker. 

Et hollandsk hospital har efterfølgende indført, medarbejderne får tre euro, hvis man ikke længere kører bil. Til gengæld skal de der parkerer betale tre euro. Ordningen har reduceret parkeringsbelægningen med ca. 20 %.


Fem temaer i SWST
De deltagende virksomheder arbejder med fem temaer, der skal fremme det at arbejde og transportere sig smart. Initiativerne betales af virksomhederne selv.  • IT: skal gøre internetkonferencer, flådestyring, cloud computing m.v. muligt.

  • Mobilitetstiltag: skal fremme anvendelsen af erhvervskort til busser & tog, brugen af el-biler, cykler og samkørsel.

  • Delte arbejdspladser: skal gøre det muligt at arbejde på andre virksomheder i netværket eller holde møder i decentrale mødecentre.

  • Kulturen på arbejdspladsen: skal understøtte ideen om, at man kan arbejde hvor som helst og når som helst.

  • HR: skal understøtte den interne og eksterne kommunikation i virksomhederne, samt indføre nye kørselsbetalinger hvor man i stedet for firmabil får et mobilitetsbudget. 

Af Signe Munch-Pedersen