Kør sammen, når Kystbane-skinner renoveres

af | jun 29, 2017

Baggrundsfoto: René Strandbygaard, DSB – Featurefoto: Shutterstock

’Samkørsel mens kystbanen skal renoveres’ – det hedder en ny Facebook-side for Helsingørs borgere. Og netop samkørsel er et af mobilitetstiltagene fra Helsingør Kommune, når de gennem en målrettet indsats informerer borgerne om deres transportmuligheder, mens Banedanmark renoverer skinnerne mod Helsingør.

En lukket Kystbane i perioden 24. juni til 6. august 2017 – og deraf følgende borgere med udsigt til længere rejsetid og en mere besværlig hverdag. For Helsingør Kommune har det været incitamentet til at introducere en helt ny Facebookside ’Samkørsel mens kystbanen skal renoveres.’ Her kan borgere hjælpe hinanden ved at tilbyde og eftersøge lift.

”Samkørsel er ofte en svær indsats med mange barrierer, men her har vi en brændende platform – altså borgere, hvis dagligdag påvirkes markant af Kystbane-lukningen. Facebook-siden er et godt fælles forum, hvor vi kan have dialog med borgerne – og de kan komme i hurtig dialog med hinanden,” fortæller Sidsel Birk Hjuler, mobilitetskonsulent og Carina Botoft, trafikplanlægger i Helsingør Kommune.

Samkørsels-side – i samarbejde med andre aktører

Facebook-siden er blevet til i et tæt samarbejde med FDM og Blaffernationen, en interesseorganisation som vil udbrede og understøtte blafferkulturen i Danmark. Begge parter har bidraget til idéudviklingen af siden og lavet videoer om henholdsvis de juridiske aspekter ved samkørsel – og de mere sociale værdier i mødet med nye mennesker.

Se FDM’s video med gode råd om, hvad man må og ikke må, når man kører sammen. (indtast sikkerhedskontrol)

Se Blaffernationens video om, hvad man får ud af at køre sammen med andre her. (indtast sikkerhedskontrol)

Facebook-siden har på kort tid fået mere end 330 følgere og mange tilbud om og efterlysninger af lifts. På grund af populariteten henviser Fredensborg Kommune nu også til siden. Men initiativet med samkørsel er blot en del af Helsingør Kommunes samlede indsats for at hjælpe borgerne under Kystbane-lukningen.

Samkørsel – en del af en samlet mobilitetsindsats

Sidsel Birk Hjuler forklarer, hvorfor Helsingør Kommune har valgt at supplere Banedanmarks og DSB’s information til pendlerne:

”Vi vil gerne informere alle vores borgere, da Kystbanen er en hovedfærdselsåre. DSB har haft en god kommunikation rettet mod de daglige pendlere og naboerne til Kystbanen, men som kommune kan vi nå bredere ud – eksempelvis til borgere, der normalt ikke er togpassagerer, men som ind imellem skal bruge toget til for eksempel lufthavnen. De borgere vil vi gerne fremadrettet have som togpendlere, men det kræver, at de ikke får en dårlig oplevelse, fordi de ikke kendte til ændringerne.”

For at nå ud til alle borgere har kommunen valgt at sende et brev i e-Boks til alle borgere over 18 år – i alt 50.000. Heri beskriver kommunen de muligheder borgerne har under lukningen af Kystbanen. Det omfatter blandt andet information om DSB’s togbusser, handicapassistance, samkørsel via Facebook, lån af folde-, el- eller racercykler i Helsingør Kommunes cykelbibliotek og henvisning til App’en Cykelplanen, hvor man kan planlægge sin cykelrejse.

”Brevet til borgerne er blevet understøttet af information i form af plakater i biblioteker og sportshaller, Helsingør Kommunes hjemmeside og via kommunens erhvervsnyhedsbrev. Og fordi vi er meget opmærksomme på trafiksikkerhed har vi også sendt plakater ud til daginstitutioner, som ligger tæt op ad togbusruterne,” fortæller Carina Botoft om den samlede mobilitetsindsats.

Ligesom kommunen har haft et tæt samarbejde med FDM og Blaffernationen om Facebook-siden, så har der også været et samarbejde med VisitNordsjælland, da der har været et ønske om at imødekomme de udfordringer turisterne står over for. Det har blandt andet resulteret i et informationsmateriale på dansk, engelsk og kinesisk.

Kystbanekommuner kan hjælpe hinanden gennem Moving People

Helsingør Kommune har delt sine erfaringer med mobilitetsindsatsen med andre kommuner i Pendlingsstrøg i Moving People.

Helsingør Kommune opfordrer til et bredere samarbejde om en mobilitetsindsats med flere kommuner, som bliver berørt af Kystbanelukningen igen i sommeren 2018.