Karen Marie Pagh Nielsen fra Helsingør Kommune inviterer til inspirationsdag (foto: Bjarne Bonné)
 
Af Bjarne Bonné, kommunikationskonsulent, Gate 21
 
Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune inviterer embedsmænd og politikere fra kommuner i hovedstadsregionen til inspirationsdag den 10. september. Dagen byder på mulighed for at se spændende klimaløsninger i praksis. Der bliver også mulighed for at udveksle ideer og knytte nye kontakter på tværs af kommunegrænserne.
Dagen begynder hos Helsingør Forsyning, hvor der er mulighed for at se et biogasanlæg og en varmepumpe i funktion. Derfra går turen til Espergærde Gymnasium. Her kan man se regnvandsopsamling, brug af varmepumper og fossilfri varmeforsyning. Man kan også høre om arbejdet med at engagere eleverne i klimasagen. Tredje stop er Helsingør Energicenter, hvor en række private håndværksvirksomheder samarbejder om at kunne vise forbrugerne forskellige klima- og energiløsninger det samme sted.
Dagen slutter med en idéworkshop, som skal bruges til at udvikle ideer til samarbejde om energi- og klimatiltag på tværs i Region Hovedstaden. Workshoppen faciliteres af Rambøll.
såvel embedsværk som politikere er velkomne. Tilmelding hurtigst muligt per mail til kmn55@helsingør.dk Hent programmet her