En række Gate 21-partnere arbejder lige nu på et kommende Gate 21-projekt om Facilities Management i kommunerne. Projektet skal afprøve metoder til mere ressourceeffektiv anvendelse af kommunernes bygninger. En række partnere holdt workshop om det kommende projekt i marts, og i april vil der blive ansøgt om støtte til et forprojekt, der skal beskrive indsatsen nærmere. Blandt partnerne i det kommende projekt er: DTU, Dansk Facilitis Management, Rambøll, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune og Albertslund Kommune.


Det endelige projektdesign vil blive til i løbet af sommeren og efteråret, hvor Gate 21´s sekretariat vil gennemføre en række møder og workshops samt et større seminar med partnerkommunerne. Selve projektet forventes igangsat i starten af 2013.


For yderligere information kontakt:


Jacob Fink Ferdinand
Projektudvikler
Telefon: 4368 3432
Mobil: 4068 0207
jacob.fink.ferdinand@gate21.dk