Foto: Jeppe Carlsen

 

Greater Copenhagen som verdensklasse Living Lab inden for Smart Urban Lighting
– skal jeres kommune være med?

 
I forlængelse af Den Fokuserede Vækstdagsorden i Region Hovedstaden står Gate 21 bag en ny ansøgning til Interreg-puljen Öresund-Kattegat-Skagerrak (2014-2020) med fokus på Smart Urban Lighting og vækst. Gate 21 vurderer, at partnerskabet kan blive et internationalt fyrtårnsprojekt inden for Smart Urban Lighting frem mod år 2018. Der er ansøgningsfrist ultimo marts 2015. 
 
Det kommende projekt vil arbejde for: 
1. at skabe et globalt fyrtårn inden for Smart Urban Lighting, hvor besøgende fra Europa og resten af verden kan se state-of-the-art løsninger inden for intelligent belysning og tilknyttede Smart City-teknologier i praksis – såvel indendørs som udendørs.
 
2. at skabe et netværk af verdensklasses Living Labs, hvor byer, virksomheder og forskning går sammen om at teste og demonstrere markedsmodne løsninger i skalaen 1:1.
 
3. et sted hvor ledende, globale virksomheder investerer i forskning, afprøvning og demonstration af de bedste løsninger i samarbejde med byer og forskere.
 
4.  at etablere en klynge/samarbejdsplatform, hvor virksomheder, forskere og byer kan mødes og skabe fælles efterspørgselsdrevne innovation-og demonstrationsprojekter – og hvorfra viden om regionens Smart Urban Lighting kompetencer deles og markedsføres. 
 
Der afholdes et møde den 24. februar i Malmø kl. 10.00 – 15.00 for at forberede projektet – og din kommune er inviteret. Se venligst invitationen nedenfor samt program og uddybende projektbeskrivelse.
 
Tilmelding inden den 18. februar på:
http://albertslund.dk/lightingmetropolis
Ønsker din kommune at få mere information om ansøgningen?
Kontakt venligst chefkonsulent Jacob Lundgaard i Albertslund Kommune per e-mail jacob.lundgaard@albertslund.dk eller på mobil 2179 1506. 
 
Initiativtagere 
Bag projektideen står Malmö Stad, København, Roskilde, Kalundborg, Frederikssund, Albertslund, Lunds Universitet, DTU, AAU, Øresundskomiteen og Gate21. Projektet tænkes at medfinansiere etablering af konkrete living labs i byerne i et samarbejde mellem  byer, virksomheder og forskere. Udformningen af selve ansøgningen varetages af Albertslund Kommune og Gate 21.