Miljøminister Ida Auken (SF). Foto: Gate 21

Af Signe Munch-Pedersen

”Verden oplever i dag både en klima- og en ressourcekrise. Temperaturen stiger, og siden år 2000 er råvarepriserne for første gang begyndt at stige. Så hvis vi ikke gør noget NU, så vil vi også kunne opleve en økonomisk krise. Det er derfor vigtigt, at vi bliver mere ressourceeffektive, og at virksomhedernes produktion bliver mere bæredygtig,” fortalte miljøminister Ida Auken (SF).

Dermed satte hun scenen for Carbon 20-konferencens tema: Hvordan kommuner og virksomheder gennem partnerskaber kan fremme bæredygtig, lokal vækst.

Mange partnerskaber med samme dagsorden
Ni danske og ét hollandsk partnerskabsprojekt fremlagde deres erfaringer med at skabe lokal innovation, grønne jobs og bæredygtig vækst ved brug af færre ressourcer. 

Blandt oplægsholderne var partnerskabet Energi2020, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune har samarbejdet med uafhængige energirådgivere og 50 lokale håndværkere, organiseret i klynger, om energirenovering af 100 enfamiliehuse.
 

Erfaringsudveksling var et af hovedformålene ved konferencen "Grøn omstilling gennem partnerskaber". Foto: Gate 21

Mindre virksomheder mangler håndsrækning
Anja Skovslund Henriksen fra KLIMAVÆRKET Odense og Mogens Michael Møller fra Miljø Forum Fyn fortalte om, hvordan fynske kommuner har succes med at samarbejde med små- og mellemstore virksomheder om energibesparelser. 

”Virksomheder, der bruger mellem 100-500.000 kWh, får ikke automatisk tilbudt energirådgivning af deres energiselskab. Så de har stået i kø hos os for at få en gratis energiscreening,” fortalte Mogens Michael Møller fra Miljø Forum Fyn.

Kommunen kan facilitatere energibesparelser
Dermed ramte han ned i ét af konferencens undertemaer, som handler om den energispareafgift, som alle forbrugere betaler via elregningen, men som næsten udelukkende anvendes til at skabe energibesparelser i virksomheder med et forbrug på over 500.000 kWh.

Kommunernes Landsforening fremlagde ved konferencen et forslag om at lade kommunen stå for fordelingen af energisparemidlerne, og lade kommunen facilitere energibesparelser hos private og de små og mellemstore virksomheder.

Forslaget blev debatteret i en paneldebat mellem Kommunernes Landsforening, Håndsværksrådet og Dansk Energi.

Download præsentationerne fra dagen her

Carbon 20 Award 2013
Konferencen blev sluttet af med et storstilet award show, hvor Carbon 20 uddelte en pris for ”mest innovative virksomhed” og ”største CO2-besparelse”.

Konferencen ”Grøn omstilling gennem partnerskaber” blev afvikles d. 15. november kl. 9.30-22.00 2013 i Street Mekka i København. Bag konferencen stod: Projektet Carbon 20, Green Cities og Partnerskabet ”Omstilling af energien i kommunerne”. Gate 21 var konferencepartner.