Grønt i højden og på gadeplan. Det er et af elementerne i kommunernes arbejde med bæredygtig byfortætning. (Collage: Roskilde.dk)


Roskilde, Albertslund, Brøndby og Hvidovre kommuner har en fælles vision om at transformere eksisterende byområder til bæredygtige byrum. De satte sig sammen i Gate 21 for at overvinde den største forhindring: At konkrete projekter, der for alvor flytter kommunen i den rigtige retning, kræver tid, penge og kompetencer. Elementer som den enkelte kommune sjældent kan afsætte i det omfang, opgaven kræver. 
Udviklingssamarbejdet førte til projektet “Bæredygtig byfortætning”.


Fælles viden og inspiration samlet hos Gate 21
Byplanchef i Roskilde Kommune Jan Bille forklarer om baggrunden for samarbejdet:

“Vi tror på, at vi i Gate 21 kan udvikle os og samle fælles viden og inspiration. Dertil kommer, at vi i Gate 21-partnerkredsen forhåbentligt kan hente EU-støtte, så vi sammen kan udvikle og gennemføre større og bredere projekter, end vi selv som kommune ville kunne.


Byfortætning frem for udvidelser
Projektets mål er at demonstrere miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved bæredygtig byfortætning. Det betyder, at byernes svar på udfordringer inden for klimaforandringer, energi, transport og borgernes levevilkår skal findes ved at integrere grønne løsninger i eksisterende byområder.

“Vi har arbejdet meget med byfortætning i bymidten, og vi bruger gerne en aktuel anledning, nogen der bygger eller bygger om, til at tænke grønne rum, overfladeafvanding, gode cykelveje og energirigtige bygninger ind i bylivet,” forklarer Jan Bille og fortsætter:

“Vi er også optaget af bæredygtig trafik, for når vi fortætter byen, får vi jo mere trafik og flere mennesker på samme plads. Det betyder, at hvis fordelingen mellem trafik-arterne fortsætter som nu, er der stor sandsynlighed for, at trafikken i byen bryder sammen.”

Kanal i Roskilde og Højhuse i Brøndby Strand
Projektet indeholder en række konkrete projektideer i deltagerkommunerne: Albertslund vil gerne udnytte fængselsområderne tæt ved bycentret til grønne formål, og området ved Brøndby Strand Centret foreslås udvidet med 400 nye boliger, inklusive tre skyskrabere, alle med fokus på energieffektivitet, parathed til klimaforandringer og aktiviteter i grønne områder. Roskilde Kommune vil blandt andet arbejde med vand i deres projekter, forklarer Jan Bille.

“Helt konkret vil vi løse et problem i bymidten med de massive mængder regnvand ved at lade overjordiske kanaler lede det ud i fjorden. Dermed får vi skabt rekreative og æstetisk indbydende områder, samtidig med at vi aflaster kloaksystemet. Grønne tage på byens huse er heller ikke bare for at se smart ud, men også for at forsinke vandet. Bæredygtighed er for os et bredt begreb, der også handler om at skabe mere og bedre byliv for borgerne.”


Ansøgning om 10 mio sendt til EU Life+
De 4 kommuner og Henning Larsen Architechts har sammen med Gate 21’s projektudviklere udarbejdet projektet ”Sustainable Urban Densification in Zealand, Denmark” (SUSUD) til i alt ca. 30 mio. kr., og en ansøgning om ca. 10 mio. kr. projektstøtte er netop landet på bordet hos EU Life+.