Konferencen Green Key i Albertslund viste eksempler på, hvordan kommuner, virksomheder og forskning kan samarbejde om fremtidens energibesparende løsninger.

Danske kommuner står med en masse bygninger, vejbelysning og forsyningsvirksomheder, der skal opdateres. Helst på en CO2-venlig og energibesparende måde. Danske cleantech-virksomheder er nogle af verdens bedste, men har i krisen svært ved at finde markeder og dermed få midler til innovation. Sæt dem sammen i partnerskaber og tilføj forskning, så slår vi to fluer med et smæk: Vi får et bæredygtigt samfund og grøn vækst. Men hvordan kan sådan nogle partnerskaber bedst komme i stand?

Sådan lød oplægget til Gate 21 og Plan C’s konference mandag d. 19. oktober i Musikteatret i Albertslund. 

Over 200 tilmeldte fra kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner hørte på konferencen en række korte indlæg med bud på, hvordan velfungerende strategiske partnerskaber skrues sammen, hvordan de etableres i praksis og så eksempler på konkrete projekter. Blandt gæsterne var adskillige administrerende direktører fra store og mindre virksomheder, professorer og lektorer samt en stor mængde kommunale chefer og mellemledere.

På konferencen blev den danske Eco Building Club Award for mest lovende nye resultater uddelt til virksomheden Photosolar for deres PowerShade, som er en ny teknologi, der kombinerer solafskærmning, solcelle og vindue i ét. Virksomheden er dermed også nomineret til den internationale pris.


                                                                                             Foto: Karsten Weirup

I forlængelse af konferencen fandt den officielle åbningsreception for Gate 21 sted.

Kommunerne har nøglerollen
Centerchef Jacob Lundgaard fra Gate 21 fremhæver, at kommunerne har en grøn nøglerolle i trekanten mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

“Vi skal konvertere det tocifrede milliardbeløb, som kommunerne skal investere i cleantech i det kommende år til en legeplads, hvor kommunerne kan lege med de private virksomheder om at udvikle fremtidens løsninger. Det kan virksomhederne så bruge som et springbræt for at blive bedre og få nogle produkter, som de kan sælge i første omgang til alle danske kommuner, og i næste omgang på internationalt marked, som vi ved vil være i vækst.”

Derfor, mener han, er det oplagt at afholde en konference som Green Key, der viser eksempler på vellykkede projekter og giver aktørerne lejlighed til at netværke. 

Gode eksempler
Blandt eksemplerne som blev omtalt, var Københavns Universitets nye administrationsbygning Green Lighthouse, som netop er indviet og fra Holland fortalte Nikolai Worp fra ejendomsselskabet OVG blandt andet om et samarbejde med den lokale kommune om Europas grønneste kontorbygning TNT Green Office. Fra Danmark har DONG Energy erfaringer med et partnerskab med Kalundborg Kommune om udvikling af varmeplan, biomasse, energibesparelser og elbiler.Nikolai Worp/OVG                                                       Foto: Karsten Weirup

Martin Mapplethorpe fra entrepenørvirksomheden NCC fortalte, hvordan der eksperimenteres med tredje generation af partnering og åbent samarbejde i innovationsklynger. I september åbnede virksomheden dørene for tre mindre udviklingsvirksomheder – ikke for at opsluge dem, men for at inspirere hinanden gensidigt.

Udvikle noget andet end hyldevaren
Flemming Jørgensen, natur- og miljøchef i Roskilde Kommune, mener at konferencen kan give inspiration. “Den kan være med til, at flere kommuner prøver at indgå partnerskaber om at udvikle ting, i stedet for altid bare at tage hyldevaren – det der er på markedet. Ved at Gate 21 formidler succeshistorier medvirker det til, at andre siger: “Det kunne vi måske også prøve.”

Han fremhæver selv et projekt med kommunal udendørsbelysning baseret på lysdioder og solcelledrevet LED som meget inspirerende.


                                                                                             Foto: Karsten Weirup

Peter Petersen, regionsdirektør i den rådgivende virksomhed COWI, er sikker på, at konferencen medvirker til at danne netværk og formidler den viden, der findes.

“Som partnervirksomhed kan vi bruge den til at netværke og lære nogle mennesker at kende.”

Han fremhæver især, at konferencen tiltrækker nye ansigter. Han har mødt mange både fra private virksomheder, som ikke er set i Gate 21’s regi før.

“Det er deres måde at komme ind og se, hvad det går ud på. De har en klar interesse i det.”

Leif Kirk Thøgersen, direktør for Teknologisk Instituts energi- og klimadivision, bruger konferencen til at blive klogere på offentligt og privat partnerskab.

“Særligt de mekanismer, der ligger i at kommunerne indgår, fordi det har Teknologisk Instutit ikke særlig stor erfaring med. Vi har altid haft svært ved at få kommunerne i tale. Så jeg hører lidt om, hvilke barrierer der kan være, for eksempel i form af kortsigtet planlægningshorisont. “