Gate 21 står bag en ny ansøgning til Innovationsfonden om et INNO+ samfundspartnerskab under temaet ’Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse’.  Gate 21 vurderer, at partnerskabet kan blive et af Danmarks mest markante fyrtårnsprojekter inden for skolerenovering frem mod år 2020.
 
Det kommende projekt vil arbejde for:
 
1. at reducere det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger med 50% efter renovering
 
2. at reducere forbrug af ressourcer i forhold til materialer og energi under renoveringen med 30% 
 
3. at forøge produktiviteten med 20% i forbindelse med renovering af en bygning. 
 
Hvad får kommunen ud af at deltage?
En kommune, der indgår i projektet ’Bygningsrenovering i Verdensklasse,‘ stiller en eller flere skoler til rådighed som demonstrationsprojekt. Til gengæld loves kommunen væsentlige besparelser i selve byggefasen og fremadrettet i skolens energiforbrug. Et demonstrationsprojekt kan være at stille en hel skole eller en fløj af en skole til rådighed for test af nye, innovative materialer og metoder, samtidig med at resten af skolen bliver renoveret. På den måde kan der gennemføres sammenlignelige analyser mellem eksisterende og nye materialer og metoder.
 
I projektet vil renoveringer blive tænkt i en helhed, som rummer alle faser fra idé og udvikling, projektering, byggeri og frem til driften af skolen – samtidig vil bygningens brugsmæssige værdi betragtes. Altså tænkt som totalværdi af investeringen. Og netop totalværdien af en skolerenovering sættes i et nyt perspektiv med den nye skolereform. Her stilles nye krav til skolernes læringsrum, hvilket netop berører totalværdien i form af hensyntagen til helt nye brugerbehov. Hvis kommunerne deltager aktivt i at udvikle skoler, der matcher de nye behov, bidrager partnerskabet i projektet til at dele denne vigtige viden mellem kommunerne.
 
Ønsker din kommune at deltage eller få mere information om ansøgningen?
Kontakt venligst projektleder Signe Poulsen i Gate 21 per e-mail signe.poulsen@gate21.dk eller på telefon 43 68 34 38 / 42 36 80 19. 
 
 
Om projektet 
Forventet samlet budget: Kr. 100 mio. kr., hvoraf halvdelen søges fra Danmarks Innovationsfond
Ansøgningsfrist: 30. april 2015. 
Tidsramme: 4-5 år
Projektledelse: Gate 21 og Teknologisk Institut.