Af Maj Marie Carlsen

Hvis Danmark og Sverige skal nå i mål med at omstille den nuværende energiforsyning til 100 % vedvarende energi skal kommunernes rolle i energiforsyningen styrkes. Det fastslår rapporten ’Strategi Energy Planning in the Öresund Region’, der udkom fra Aalborg Universitet i november 2013.

Ifølge rapporten er årsagen, at den fremtidige vedvarende energiforsyning skal være meget mere decentral end den nuværende, fordi de vedvarende energikilder (som f.x. solvarme, vindmøller og biogas) findes lokalt i kommunerne.

I rapporten har de fire forfattere set på lovgivning og organisering af energiforsyningen i Danmark og Sverige. Desuden har de interviewet tre danske og tre svenske kommuner om deres erfaringer med strategisk energiplanlægning.
Det har resulteret i en række anbefalinger til, hvordan kommunernes rolle og vilkår for energiplanlægning kan styrkes.

For Danmark anbefaler rapporten blandt andet at staten:
– stiller krav til kommunerne, om at arbejde med strategisk energiplanlægning
– sørger for, at lovgivningen vedrørende energiforsyning i kommunerne understøtter udviklingen af vedvarende energiforsyning

For Sverige anbefaler rapporten blandt andet at staten:
– hæver ambitionsniveauet for  den grønne omstilling af energiforsyningen
– øger incitamenterne for at bygge energieffektivt og energirenovere

Rapporten peger desuden på en række erfaringer, som de to lande med fordel kunne udveksle.

Rapporten er udarbejdet som en del af Energi Øresund projektet.

Læs rapporten her